Forskning og innovasjon i verdensklasse er en forutsetning for å konkurrere globalt

Skal norske bedrifter få opp volum på verdensmarkedene må vi særlig satse på områdene vi kan oppnå global konkurransekraft på. Dette gjelder ikke minst på teknologiområdene som er nødvendige for å nå globale klimamål.

Portrett av Fridtjof Fossum Unander. Foto: Jonas Bendiksen
Hvis vi satser nå, har Norge en unik mulighet til å bli verdensledende på områder som blir viktig for hele verden i fremtiden, sier områdedirektør for bærekraft og grønt skifte, Fridtjof Fossum Unander. Foto: Jonas Bendiksen

Regjeringen lanserte nylig en handlingsplan for eksport med tiltak som skal bidra til at flere konkurransedyktige næringer skal eksportere varer og tjenester som etterspørres i verdensmarkedene.

Les regjeringens handlingsplan for eksport: "For og med norsk næringsliv"

Eksempler på områder der Norge i god posisjon er hydrogen, CO2-håndtering, havvind, batterier, grønn skipsfart og en prosessindustri med potensial for å levere varer med null utslipp. 

– Her har Norge en unik mulighet til å bli verdensledende på områder som blir viktig for hele verden i fremtiden. Men skal vi klare dette er det viktig at vi satser, og at vi satser nå, sier Forskningsrådets områdedirektør for bærekraft og grønt skifte, Fridtjof Fossum Unander.

venn-diagram som viser teknologiområder med stort potensial for å løse globale utfordringer og områder med norsk kompetanse og fortrinn

Disse områdene kan utgjøre store verdiskapingsmuligheter, men det haster å etablere fortrinn mot tøff internasjonale konkurranse. Norge er selvfølgelig ikke alene om å satse, og skal vi kunne høste av mulighetene, krever det ambisiøse og målrettede forsknings- og innovasjonssatsinger.

– Vi i Forskningsrådet mener det er viktig at vi velger oss ut noen målrettede satsinger som kan rettes mot hele verdikjeder av næringsmuligheter på områder der Norge er i en god posisjon. Vi har sterke forskningsmiljøer og et kompetent næringsliv som sammen kan spille hverandre enda bedre, sier Unander.

Virkemiddelapparatet må være næringslivets olympiatopp

– Dersom norske bedrifter skal nå opp i de daglige verdensmesterskapene som de globale markedene representerer, må vi alle bli bedre. Også vi som representerer virkemiddelapparatet, altså Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Siva. Vi må sammen være norsk næringslivs "Olympiatopp" og bruke virkemidlene våre målrettet for å bygge og utvikle landslag i verdensklasse, er Unanders ambisjon for det grønne skiftet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 02.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.