Forskere fra humaniora og samfunnsvitenskap lykkes godt i Horisont 2020

Av de 101 norske forskerne som har mottatt midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC), er halvparten tilknyttet humaniora og samfunnsvitenskap. Yngre kvinner har lyktes spesielt godt.

Fra nyttår går EUs syvårige forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 over i historien. Sett med norske øyne har uttellingen innen pilaren fremragende forskning, der de høythengende ERC grants deles ut, vært over dobbelt så stor som i det foregående programmet FP7. Da fikk 44 norske forskere tildelt midler.

Yngre kvinnelige søkere gjør det bra

Den typiske norske ERC-grant mottakeren i Horisont 2020 er kvinne, relativt tidlig i karrieren og forsker innenfor humaniora eller samfunnsvitenskap. I hele Horisont 2020-perioden har 43 prosent av ERC-tildelingene gått til kvinner. Til sammenligning ligger tilslagsandelen for kvinner for alle lands ERC-søknader på 29 prosent. 50 prosent av alle norske ERC-tildelinger i perioden har tilfalt humaniora- og samfunnsvitenskapsmiljøer.

Nylig ble det kjent at åtte norske forskere har fått midler i årets ERC Consolidator Grants. Her var 5 av 8 kvinner og flesteparten også her innen humaniora og samfunnsvitenskap.

– Det norske humsam-miljøet er stort og har over lang tid vært faglig sterke, sier Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering og forskningssystemet i Forskningsrådet. Hun berømmer norske forskningsinstitusjoner for å bane vei for dyktige forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap. I det kommende Horisont Europa håper hun også å se at Norge lykkes enda bedre innen områdene naturvitenskap og teknologi, og livsvitenskap.

Portrett av Kristin Danielsen. Foto: Jonas Bendiksen
Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering i Forskningsrådet. Foto: Jonas Bendiksen/Forskningsrådet

Tett samarbeid med universitetene

Forskningsrådet har de seneste årene hatt et tett og godt samarbeid med alle landets største universiteter for å tilby både ERC skrivekurs og ERC søknadslesedager. Disse tilbudene vil fortsette også i Horisont Europa-perioden. Forskningsrådet erfarer at de som benytter seg av disse tilbudene, har større sjanse for å lykkes med sin ERC-søknad.

- Ta kontakt med din lokale EU-rådgiver på din institusjon allerede nå for å diskutere en eventuell søknad til ERC i Horisont Europa-perioden, sier Danielsen. ERC ser etter prosjekter som bringer vitenskapen et stort skritt fremover. Kanskje er det nettopp din prosjektidé som har dette potensialet?

Universitetet i Oslo står for 47 av de totalt 101 ERC-tildelingene, mens Universitetet i Bergen har mottatt 24.

Les intervju med flere ERC-mottakere i Khrono: Halvparten av EU-stipenda til humaniora og samfunnsvitskap

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.