Fem kjappe om Kompetanse- og samarbeidsprosjekter

Interessert i å søke Kompetanse- og samarbeidsprosjekt? Sjekk om dette kan være noe for dere.

Hva er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) ?

Et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er et prosjekt der forskningsorganisasjon er søker og prosjektleder, men der problemstillingen er utarbeidet i fellesskap med partnere utenfor forskningssektoren, for eksempel fra privat, offentlig eller ideell sektor. Formålet er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Hvem kan søke?

Forskningsorganisasjoner søker og har prosjektledelse. De må ha minst to norske samarbeidspartnere utenfor akademia. Dette er  prosjekter som utføres av akademia i tett samarbeid med partnere utenfor forskningsorganisasjonen.

Hva er fordelene med Kompetanse- og samarbeidsprosjekt?

Fordelen er å samarbeide med partnere fra andre deler av samfunnet og dykke ned i problemstillinger som trenger gode løsninger, der erfaringer, kunnskap og kompetanse utveksles mellom prosjektpartnerne. Ved å knytte til seg samarbeidspartnere som på en måte "eier utfordringen" blir forskningen mer nærings/samfunns-relevant og kunnskapen blir raskere tatt i bruk

Hvor bør man starte hvis man vil søke?

Les utlysningen, noter deg spørsmål underveis og evt. send spørsmål til eller ring fagkontakt hvis du har spørsmål. Ta kontakt med mulige partnere. Ofte er det forskningsorganisasjonen som tar kontakt med relevante partnere og som jobber for å sette sammen et godt konsortium, men samarbeidspartnere kan like gjerne ta kontakt med forskningsmiljø med problemstillinger de ønsker at det forskes på.

Når er neste mulighet?

Neste søknadsfrist er 17. februar 2021.

 

 

 

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 09.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.