Felles ansvar for suksess i Horisont Europa

Regjeringen har besluttet oppfølgingen av de ulike deler av Horisont Europa. Forskningsrådet får hovedansvaret for rammeprogrammet, men vil samarbeide godt med Innovasjon Norge i mobiliseringsarbeidet.

Forskningsrådet har fått et tydelig hovedansvar for Horisont Europa og Innovasjon Norge vil ha ansvar for noen av delaktivitetene under Innovativt Europa og et hovedansvar for denne søylen.

Sammen vil de to aktørene jobbe med mobilisering regionalt, mens veiledning, kursing og dybderådgiving hovedsakelig skjer via Forskningsrådets NCPer, med unntak av Accelerator delen av Det europeiske innovasjonsrådet (EIC). I tillegg vil Norsk Romsenter, Investinor og Diku vil ha roller på på utvalgte områder.

Samarbeider for økt innsats

- Forskning og utvikling er veien til store innovasjoner, og den tankegangen ser vi tydelig i oppsettet av Horisont Europa. Med denne klargjøringen er Norge nå godt posisjonert for å øke ambisjonene ytterligere. Vårt mål om en økt returandel til 2,5 prosent er nå et mål begge organisasjoner deler, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

- Begge organisasjoner vil øke samarbeidet for å sikre økt norsk deltakelse gjennom mobilisering, veiledning og kvalifisering av norske bedrifter. Forskningsrådet har det overordnede koordineringsansvaret for rammeprogrammet, mens den regionale førstelinjen hos Innovasjon Norge har en viktig rolle for å mobilisere bedrifter, forklarer Røttingen.

I regjeringens modell har Forskningsrådet hovedansvar for det nasjonale støtteapparatet (NCP'ene) for Horisont Europa. Fordelingen av NCP-ene for de ulike delene av Horisont Europa følger hovedansvaret i modellen.

Detaljert oversikt over ansvarsfordelingen:

Søyle 1 — Fremragende forskning: Forskningsrådet

Del av søylen Hovedansvar Medansvar

Det europeiske forskningsrådet​

Forskningsrådet​

Marie Skłodowska-Curie Actions​

Forskningsrådet​

Forskningsinfrastruktur​

Forskningsrådet​

Søyle 2 — Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv: Forskningsrådet

Del av søylen Hovedansvar​ Medansvar

Helse​

Forskningsrådet​

Innovasjon Norge​

Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn​

Forskningsrådet Innovasjon Norge
Samfunnssikkerhet​ Forskningsrådet Innovasjon Norge
Digitalisering, næringsliv og rom​ Forskningsrådet Innovasjon Norge og Romsenteret

Klima, energi og mobilitet​

Forskningsrådet Innovasjon Norge

Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø​

Forskningsrådet Innovasjon Norge

Søyle 3 — Innovativt Europa: Innovasjon Norge

Del av søylen Hovedansvar Medansvar

Det europeiske innovasjonsrådet (EIC)​

Innovasjon Norge​

Forskningsrådet og Investinor​

EIC Stifinner

Forskningsrådet Innovasjon Norge

EIC Akselerator​

Innovasjon Norge Forskningsrådet og Investinor​

Europeiske innovasjonsøkosystemer​

Innovasjon Norge Forskningsrådet

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT)

Forskningsrådet Innovasjon Norge og Diku​

Tverrgående del  Bredere deltakelse og styrking av Det europeiske Forskningsområdet: Forskningsrådet

Del av søylen Hovedansvar Medansvar

Bredere deltakelse og økt forskningskvalitet​

Forskningsrådet Innovasjon Norge

Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet​

Forskningsrådet Innovasjon Norge

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 07.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.