Søk doktorgrad i digital sikkerhet

Vi lyser ut midler til doktorgrader i digital sikkerhet for deg som jobber i offentlig sektor eller i næringslivet og som er sikkerhetsklarert. De 18 første søknadene som oppfyller kravene, blir innvilget. I begynnelsen av februar 2022 er det fortsatt midler til 11 doktorgradsprosjekter.

PC-skjerm med rekker av tegn. Foto: Markus Spiske/Unsplash

Leder du en virksomhet og trenger mer digital sikkerhetskompetanse? Eller jobber du med gradert materiale og kunne tenke deg faglig utvikling? Da kan disse utlysningene være det du leter etter:

Offentlig sektor og privat næringsliv som har behov for sikkerhetsklarerte personer med digital sikkerhetskompetanse på doktorgradsnivå, kan enkelt søke om å få finansiert kostnader som er direkte knyttet til gjennomføringen av doktorgradsprosjektet. 

Førsteperson til mølla!

Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. er ikke en konkurransearena. Vi investerer i de doktorgradene der alle kravene i utlysningen er innfridd. Midlene tildeles fortløpende.

Krav til prosjektet

  • Stipendiaten må være ansatt i offentlig sektor eller i næringslivet og ha sikkerhetsklarering på nødvendig nivå for å ha tilgang til gradert materiale, før søknaden sendes inn. 
  • Arbeidsgiver (det vil si, den offentlige virksomheten eller bedriften) er søker og prosjektansvarlig.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom tre parter: arbeidsgiver, et gradsgivende universitet eller høgskole og stipendiaten.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 04.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.