Det lønner seg å delta i EU-forskning

Norge tjener stort på delta i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, viser ny evalueringsrapport. Norske forskere, bedrifter og kommuner har gjort en stor innsats for å vinne frem i den skarpe konkurransen. Forskningsrådets arbeid for å legge til rette for norsk suksess har båret frukter og vi er klar til å bidra til enda større norsk gjennomslag i Horisont Europa

- Vi er glade for at forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim anbefaler full norsk deltakelse i Horisont Europa sier områdedirektør i Forskningsrådet, Kristin Danielsen. Hittil i det pågående EU-programmet Horisont 2020, deltar Norge i 1300 prosjekter til en verdi av 66 milliarder kroner. Forskningsrådet ser at potensialet for norske bedrifter, offentlig sektor og akademia er betydelig høyere Horisont Europa enn i Horisont2020.

Kunnskapsdepartementet kunngjorde nylig funnene i en fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA), der effektene av norsk deltagelse i EUs 7. rammeprogram og de første fem årene av Horisont 2020 er evaluert. Evalueringen viser at Norge har nådd alle mål og ambisjoner fra regjeringens Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU.

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten:

  • Deltakelsen bidrar til at Norge når alle de fire sentrale målsetningene i regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU. Deltakelsen bidrar til økt kvalitet i norsk forskning, øker innovasjons- og konkurranseevnen, bidrar til bærekraftig verdiskapning og utvikler Norges forsknings- og innovasjonssektor.
  • Norske aktører får tilgang på mer kunnskap, flere internasjonale forskernettverk og internasjonale markeder gjennom rammeprogrammet enn om pengene i et tenkt alternativscenario hadde blitt kanalisert gjennom Forskningsrådet.
  • Effektene ved å delta i Horisont Europa oppveier kostnadene, dersom man også tar hensyn til effekter som ikke lar seg prissette.
  • Norge vil ikke få like stort utbytte ved å kanalisere midler som brukes på deltakelse i EU-programmene nasjonalt.
  • Samfunnsøkonomisk Analyse anbefaler deltakelse i Horisont Europa.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 02.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.