To norske forskningsprosjekter belønnet med ERC Synergy Grant

To banebrytende norske forskningsprosjekter i verdensklasse er belønnet med EUs aller mest høythengende tildeling – ERC Synergy Grant. Forskerteamene ledes av Andrea Bender (UiB) og Edvard Moser (NTNU) og får tildelt 10 millioner euro hver fordelt over seks år.

Portretter av Andrea Bender og Edvard Moser
Andrea Bender (foto: Eivind Senneset) og Edvard Moser (foto: Geir Mogen/ Kavli Institute for Systems Neuroscience CC BY-NC 2.0)

ERC mottok 440 søknader i årets Synergy Grant-utlysning og 34 av forskergruppene som søkte nådde gjennom nåløyet. Av de 15 norske søknadene var det kun Bender og Mosers team som nådde helt til topps. Til sammenligning fikk danske forskere innvilget to prosjekter og tre gikk til våre svenske naboer. ERC-tildelingen er Andrea Benders første mens Edvard Moser tidligere har mottatt to ERC Advanced Grants (2008 og 2013).

Ha en godt formulert idé og start prosessen tidlig

Forskningsrådet har over mange år fulgt med på hva som kjennetegner de som lykkes med sine søknader til Det europeiske forskningsrådet.

- Skal en søker nå opp i konkurransen er det avgjørende å ha en klart formulert idé og målsetning, og å bruke tid på å gjennomarbeide ideen. Det er utslagsgivende at ideen og prosjektet blir oppfattet som viktig og essensiell for vitenskapelig fremskritt innen fagområdet søknaden tilhører, uttaler Forskningsrådets nasjonale kontaktperson for ERC, Berit Sundby Avset.

Avset poengterer videre at det å starte tidlig med forberedelsene til en ERC-søknad er særdeles viktig. Dette gjelder for alle ERC-søknadstyper, men spesielt for Synergy Grant fordi man her skal samarbeide med 1-3 andre forskere. Å opparbeide et godt tillits- og samarbeidsforhold til disse tar tid.

Ta kontakt med din lokale EU-rådgiver

- Forskere som vurderer å søke, bør kontakte en EU-rådgiver ved sin institusjon så tidlig som mulig for å forhøre seg om hvilken hjelp de kan få lokalt. Alle norske forskningsinstitusjoner, av en viss størrelse, har avtaler med konsulentselskaper som kan bidra med råd for ERC-søknader.

I tillegg har Forskningsrådet inngått avtale med konsulentselskapet PNO. Henvender du deg til våre nasjonale kontaktpersoner (NCP), kan de formidle kontakt. Forskningsrådet arrangerer også ERC søknadslesedager og ERC skrivekurs.

Nasjonale ordninger danner grunnlag

For å hevde seg i verdenstoppen, slik en ERC-tildeling er bevis på, kreves eksellent kunnskap opparbeidet over tid. Da Forskningsrådet etablerte ordningen med sentre for fremragende forskning (SFF) i 2002, var en av hovedmålsettingene å få frem nasjonale miljøer som kunne hevde seg i verdenstoppen. Begge årets ERC Synergy Grant-vinnere har bakgrunn fra et SFF-senter.

Mer om SFF-ordningen.

Inspirert av ERC Synergy Grant, lyser Forskningsrådet ut "Stort, tverrfaglig forskerprosjekt" med frist 10. februar 2021. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.