9 millioner kr i støtte til medvirkning i utforming av Horisont Europa

13 norske aktører får til sammen 9 millioner kroner i støtte til medvirkning i utforming av Horisont Europa.

Forskningsrådet ønsker slagkraftig norsk deltakelse i utformingen av Horisont Europa, og har i en pilotutlysing lyst ut midler for å stimulere til koordinert norsk deltakelse på EU-arenaen.

- Ordningens mål er å støtte de miljøene som vil gjøre en ekstra innsats for fellesskapet, ivareta norske interesser og ta på seg litt tyngre roller. Dette er en unik mulighet til å påvirke innretningen av Horisont Europa og samtidig utvide sitt eget nettverk, sier Kristin Danielsen, Områdedirektør i Forskningsrådet.

- Foruten å fremme slagkraftig ivaretagelse av norske interesser, ønsker vi at prosjektene, som støttes under denne ordningen, skal bidra til god integrering mellom norske miljøer og sentrale arbeidsprosesser i EU, sier Danielsen.

Forskningsrådet mottok 28 søknader til utlysningen. Denne utlysningen er en pilotutlysning som bygger på erfaringene fra lignende utlysninger på energiområdet. Forskningsrådet vil vurdere hvorvidt ordningen skal videreføres.

Det er tidligere gitt støtte til prosjektet:

310238 Norske perspektiv i Horisont Europa klyngene 5 & 6, særlig innen klima, energi, mobilitet & miljø CIENS 750 000

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.