69 søknader til innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådet lyste ut 200 millioner til innovasjon i offentlig sektor med frist 16. september. Vi mottok totalt 69 søknader.

Barn med pappvinger ser opp og ler
16. september var frist for å søke støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Foto: Shutterstock

Søknadene kommer fra aktører over hele landet og fordeler seg mellom de to søknadstypene innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (66 søknader) og nykommeren førkommersielle anskaffelser (3 søknader).

Dette er en nedgang fra antall søknader i 2019, men områdedirektør i Forskningsrådet Jesper Simonsen er først og fremst veldig fornøyd med de som har søkt.

- 2020 har vært et meget spesielt år og koronaepidemien har gjort at mange virksomheter har måttet prioritere annerledes. Kanskje spesielt i offentlig sektor. Derfor er vi veldig fornøyd med søknadene vi har fått på tross av koronaepidemien. Det er også positivt at vi har fått søknader til alle de prioriterte temaområdene, spesielt de som var nye i år, sier Simonsen.

Han legger til at resultatene fra årets søknadsbehandling er forventet før jul.

Se tallene

Se alle søknadene vi mottok til 16. september-fristen her. Velg riktig søknadsfrist og se oversikt over alle søknadene som kom inn til 16. september-fristen og hvordan de er fordelt på temaområder. Du kan for eksempel også sortere på søknadstype, sektor, fagområde og mye annet.

I tillegg til innovasjon i offentlig sektor og førkommersielle anskaffelser, lyste vi ut innovasjonsmidler til Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT og Pilot-E: Maritim transport og klimanøytral industri. Vi lyste i tillegg ut koordinerings- og støttetiltak-midler til åpen publisering for regnskapsåret 2019 og til nettverk til å fremme kjønnsbalanse i norsk forskning.

Fortsatt hard konkurranse

De 69 søknadene har søkt om nærmere 440 millioner så det blir fortsatt en hard konkurranse om midlene, men ikke like dramatisk som den har vært tidligere år.

- Vi vet at behovet for samarbeid mellom forskere og offentlig sektor er stort og koronaepidemien har jo bare økt behovet for forskningsbasert omstilling i samfunnet vårt. Derfor er det veldig bra at vi fortsatt kan finansiere de beste prosjektene og at færre vil få avslag enn i fjor, sier Simonsen.

Over 100 kommuner og fylkeskommuner samarbeider allerede med forskere om innovasjon. Se hvor på innovasjonskartet:

Førkommersielle anskaffelser

Årets nykommer "førkommersielle anskaffelser" fikk totalt tre søknader.

Gjennom førkommersielle anskaffelser støtter Forskningsrådet offentlige aktører som vil arrangere anbudskonkurranser der produktet som skal kjøpes ikke finnes på markedet enda og må utvikles underveis.

Virkemidlet ble testet som en pilot i fjor og planene er å fortsette utlysningen av midler til førkommersielle anskaffelser også til neste år.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.