60 millioner kroner til nye, smarte transportløsninger

Forskningsrådet investerer nå 60 millioner kroner i fem nye prosjekter som skal bidra til at ny teknologi tas i bruk i transportsektoren. Prosjektene gjennomføres av private selskaper i samarbeid partnere fra næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer.

Data-animert illustrasjon av biler på firefeltsmotorvei og binære tall som svever over.
Foto: Shutterstock

Det kom totalt 15 søknader om nye prosjekter til Forskningsrådets Pilot-T-utlysning.

Ladetjenester og flysikkerhet

Blant de som får finansiering er Powerzeek AS, som sammen med partnere fra næringsliv og forskning skal utvikle og pilotere en ny, smart, brukerorientert digital plattform som skal legge grunnlaget for neste generasjons ladetjeneste for elektriske kjøretøy. Et annet selskap som får støtte er TracSense AS, som skal utvikle og pilotere et nytt system for å oppdage isdannelse på fly. Dette skal de gjøre sammen med partnere fra forskning og luftfartssektoren.

Det tildeles også midler til ny teknologi og tjenester for hjemlevering og logistikk, samt risikostyring i fremtidens transportsystem.

Kan tas raskt i bruk

– Prosjektene som nå får støtte vil bidra til å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere tatt i bruk, sier avdelingsdirektør John Vigrestad i Forskningsrådet.

– Prosjektene skal utvikle og teste, eller pilotere, teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og reduserer utslipp sier Vigrestad.

Innvilgede søknader

 

Prosjekt-nummer

Organisasjon/
Virksomhet

Prosjekttittel

Innstilt beløp (1000 kroner) 

Kommune

321032

TRACSENSE AS

AirSPEC: a novel pre-flight aircraft icing detection system

8320

 

Oslo

321084

PROACTIMA AS

Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer (IITS)

15926

 

Stavanger

321090

POWERZEEK AS

User-Centric Charging Services for Electric Vehicles

11662

Bergen

321146

POSTNORD AS

Nye leveringsløsninger basert på pakkebokser og signaturløs hjemlevering

8101

 

Oslo

321157

DISTRIBUTION INNOVATION AS

Last mile 2025 - En last mile-plattform som ved hjelp av AI håndterer den voldsomme veksten i netthandel på en bærekraftig måte.

16000

 

Oslo

Flere muligheter

Forskningsrådet og Innovasjon Norge samarbeider om Pilot-T. Det er fortsatt mulig å søke om midler gjennom Innovasjon Norges utlysning.

Pilot-T lyses ut også neste år. Det er allerede nå mulig å søke om prosjektetableringsstøtte for de som planlegger å søke i 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 09.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.