507 søknader til 2. septemberfristen

Vi mottok i alt 507 søknader til fristen 2. september. Totalbeløpet det søkes om er nærmere 6 milliarder kroner.

Forskere samarbeider på lab. Foto: Jonas Bendiksen
Foto: Jonas Bendiksen / Forskningsrådet

De største utlysningene gjelder Kompetanse og samarbeidsprosjekt, og Radikalt nyskapende Forskerprosjekt.

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

2. september var søknadsfrist for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt som kan løse store samfunnsutfordringer innenfor en rekke områder fra helse- og klimateknologi til miljø og utdanning. Det er forskningsorganisasjonene som har prosjektledelse og søker i samarbeid med partnere fra næringsliv, offentlig sektor eller andre ikke-akademiske aktører.

Vi mottok 68 søknader om totalt 920 millioner kroner til kompetansebyggende prosjekt i næringslivet, der vi utlyste 285 millioner.

Vi mottok 344 søknader om samarbeidprosjekter for å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Totalt beløp som ble søkt om, er vel 4,7 milliarder kroner. Vi utlyste i alt vel 1, 4 milliarder kroner.

Avgjørende med mer samarbeid mellom sektorer

– For å løse store samfunnsutfordringer, som å få drastisk redusert klimautslippene, omstille næringslivet og utvikle nye næringer, dessuten få til rask fornyelse i offentlig sektor, er samarbeid mellom forskningsorganisasjonene og andre sektorer avgjørende. Kompetanse- og samarbeidsprosjekt skal gi oss ny kunnskap og kompetanse som kan tas raskt i bruk, sier områdedirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.

Fridtjof Unander
Kompetanse- og samarbeidsprosjekt skal gi oss ny kunnskap og kompetanse som kan tas raskt i bruk, sier områdedirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.

– Vi er tilfredse med antallet prosjektforslag og fornøyde med at det totale beløpet i søknadene er over tre ganger så høyt som det vi utlyser. Det sikrer konkurranse mellom gode prosjekter, og at innvilgelsesprosenten vil ligge på rundt 30, som er akseptabelt. Det er Forskningsrådets oppgave å få satt i arbeid de beste prosjektene som skal levere kunnskap vi trenger for bærekraftig utvikling, omstilling og fornyelse, sier Unander.

Se også: Forskningsrådet lyser ut 1,7 milliarder kroner til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Radikalt nyskapende Forskerprosjekt

Forskningsrådet fikk i tillegg 41 søknader til pilot-utlysningen Radikalt nyskapende Forskerprosjekt på temaet energi, transport og lavutslipp, en respons som var over hva vi forventet. Utlysningen har to faser, der den første er forprosjekt. Her er det søkt om totalt 80 millioner kroner til forprosjektfasen. Seks søkere vil få tildelt inntil 2 millioner kroner hver til et 18 måneders forprosjekt, deretter vil de tre beste forprosjektene få bevilget et hovedprosjekt på inntil 6 millioner kroner.

– Radikalt nyskapende Forskerprosjekt er en pilot vi tester ut for å få de mest dristige prosjektforslagene med mål å oppnå grensesprengende resultater, enten gjennom utradisjonelle metoder, eller prosjekter som går løs på områder der vi mangler kunnskap, og gjerne med tverrfaglige problemstillinger og team. Derfor er det svært positivt at vi har fått godt over det antallet vi hadde regnet med på forhånd. Responsen ser ut til å bekrefte oppfatningen vår av at forskningsmiljøene har ventet på og ønsket seg muligheten til å søke støtte til denne typen prosjekt. Vi svarer med denne utlysningen på et ønske i sektoren, sier Unander.

Se tallene

Se alle tall for søknadsfristen, inkludert temaområder, her (velg søknadsfrist 2. september).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 15.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.