500 millioner kroner til forskning på miljøvennlig energi og lavutslipp

Her kommer nyttig informasjon om utlysningene innenfor miljøvennlig energi i 2020 og om hvem du kan ta kontakt med for mer informasjon.

Store utlysninger rettet mot bedrifter

Innovasjonsprosjekter (IP-N) er Forskningsrådets viktigste tilbud til næringslivet. Utlysningen er åpen for alle tema i ENERGIX' programplan slik at næringenes egne prioriteringer styrer hvilke temaer prosjektene tar for seg. Det er allokert 170 mill. kroner til miljøvennlig energi, se tabellen nedenfor for mer informasjon.

PILOT-E ordningen skal hjelpe norske næringsaktører med å skalere løsninger innen miljøvennlige energiteknologi raskere til markedet. Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Utlysningen i 2020 er rettet mot to temaer; maritim transport og bærekraftig industri – se mer informasjon på pilot-e.no.

Næringslivsledete prosjekter innen CO2-håndtering henvises i 2020 til CLIMIT Demo.

Flere utlysninger av kompetanse- og samarbeidsprosjekter

Formålet med prosjektene skal være å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Forskningsmiljøene kan søke, og må ha med seg samarbeidspartnere fra næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Alle utlysningene har frist 2. september 2020 (merk ny dato). Se tabellen for relevante utlysninger fra ENERGIX og CLIMIT i 2020.

Nytt tilbud til radikalt nyskapende energiforskning

Forskningsrådet støtter radikal og grensesprengende forskning, basert på helt nye ideer og konsepter. Krav til prosjektene og mer informasjon legges ut fortløpende. Utlysningen publiseres i mai med søknadsfrist 2. september.

Oppsummering av utlysninger innen miljøvennlig energi og CO2-håndtering i 2020:

Søknadstype

Hvem kan søke

Tema

Rammer

Søknadsfrist

Innovasjons-prosjekt (IP-N)

Bedrifter med økonomisk aktivitet i Norge eller offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter

Åpent for alle tema i ENERGIX' programplan

170 mill. kroner
(150 til 190 mill. kroner)

16. september

PILOT-E

Bedrifter med økonomisk aktivitet i Norge

Maritim transport 3.0

Utslippsfri industri

Se pilot-e.no for mer informasjon

Ca. 100 mill. kroner

16. september

Kompetanse-byggende prosjekt for næringslivet (KSP-K)

Forskningsorganisasjoner i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og andre samfunnsaktører

Åpent for alle tema i ENERGIX' programplan

140 mill. kroner
(120 til 160 mill. kroner)

Krav om minimum 20 prosent kontant-finansiering fra partnere.

2. september

Samarbeids-prosjekter for å møte utfordringer i samfunnet (KSP-S)

Forskningsorganisasjon-er i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og andre samfunnsaktører

Tematisk spisset; tverrfaglig energiforskning om energipolitikk, økonomi og bærekraft, se ENERGIX programplan. Les utlysningsteksten grundig og ta gjerne kontakt med oss dersom du vurderer å søke.

30 mill. kroner (20-40 mill. kroner)

Krav om minimum 10 prosent innsats fra partnere.

2. september

Samarbeids-prosjekter for å møte utfordringer i samfunnet (KSP-S)

Forskningsorganisasjon-er i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og andre samfunnsaktører

Tematisk spisset: følger opp naturpanelets konklusjon om tap av natur og økosystem-tjenester. Prosjekter som omhandler arealkonflikter, konsekvenser av energianlegg og andre tema relatert til energi og naturmangfold må søke her.

150 mill. kroner

Fellesutlysning med MILJØFORSK, KLIMAFORSK, BIONÆR og ENERGIX.

2. september

ERA-NET ACT

Forskningsorganisasjon-er i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og andre samfunnsaktører.

Bedrifter med økonomisk aktivitet i Norge

CO2-håndtering - Se ACTs nettside for mer informasjon.

60 mill. kroner til norske aktører

September 2020 (trinn 1) og januar 2021 (trinn 2) Endelige datoer foreløpig ikke bestemt

 

 

 

 

 

Stipender, internasjonal mobilisering og arrangementer

 

Bedrifter eller forskningsorganisasjoner

Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

Ca. 13 mill. kroner

Løpende søknadsfrist

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 18.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.