42 millioner til norske EU-deltakere skal øke prosjektenes effekt i samfunnet

44 norske aktører med en sentral rolle i Horisont 2020-prosjekter får til sammen i underkant av 42 millioner kroner i støtte til sitt arbeid med å øke samfunnseffekten av prosjektene i Norge.

- Målet med FORSTERK-ordningen er å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen som kommer ut av Horisont 2020-prosjektene. Slik forsterker vi virkningene og samfunnseffekten av de europeisk finansierte prosjektene i Norge, sier Kristin Danielsen, områdedirektør i Forskningsrådet.

Forsterkningsordningen er rettet mot en avgrenset søkergruppe som består av norske deltagere med en sentral rolle i et Horisont 2020-prosjekt.

- Det var stor interesse blant søkermiljøene, og vi mottok 71 søknader. Søknadene holdt gjennomgående høy kvalitet, sier Danielsen.

Formidler viktig kunnskap i Norge

Universitetet i Agder var blant de som nådde opp i denne tildelingen. De har fått forsterkningsmidler til Horisont-prosjektet RePast som studerer hvordan europeiske land forholder seg til konflikter som har utgangspunkt i historien.

- Midlene vi har fått av Forskningsrådet gjør det mulig for oss å hjelpe barn, unge og voksne i Norge til bedre å forstå hvordan tidligere tiders vanskelige historiske konflikter påvirker oss i dag, sier dosent Kenneth Andresen ved UiA.

Aktører fra næringsliv, FoU-sektoren og offentlig sektor er med i prosjektene som får støtte.

De gode erfaringene gjennom to år med FORSTERK-ordningen gjør at vi nå sikter på å ha årlige utlysninger.

Her er liste over de som får støtte

Les om to FORSTERK-prosjekter som startet opp i fjor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.24 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.