30 millioner til forskning på helseinnovasjon tilknyttet korona

Regjeringen ber Forskningsrådet lyse ut 30 millioner kroner til helseinnovasjon knyttet til korona-krisen.

- Situasjonen vi er inne i nå viser hvor utrolig viktig det er med et godt samspill mellom helsesektoren og helsenæringene. Dette vil være med på å styrke samarbeidet innenfor helseforskning blant norske bedrifter, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Det er stor interesse for helseforskning og innovasjon knyttet til pandemien. Allerede ser vi eksempler der helsenæringen gjennom FoU og innovasjonsinnsats gir løsninger som bidrar på ulike måter. Eksempler er løsninger som gjør det mulig for helsepersonell å følge pasienter på avstand, pasienters egenmonitorering av sykdom og etablering av produksjonslinjer for medisinsk utstyr. I tillegg har vi fått digitale løsninger som gir mer informasjon om pandemien på kortere tid og dermed et bedre grunnlag for avgjørelser.

Et annen aktuelt område er knyttet til forsyningssituasjonen for utstyr og legemidler. Forskningsrådet har tidligere lyst ut FoU-midler for kunne etablere produksjon av helseprodukter i Norge og det kan også være aktuelt å utvide en slik satsing.

- Situasjonen som vi nå står i er en mulighet til å følge betydelige, raske og uforutsigbare endringer for nærings-, arbeids- og samfunnsliv ved bruk av forskningsmetodikk. Sanntidsforskning, altså statistikk, analyser og monitorering, men også kvalitative undersøkelser, vil gi oss nødvendig kunnskap til å håndtere den situasjonen vi står i nå og hvordan man skal møte lignende hendelser i fremtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Midlene er en utvidelse av Forskningsrådets utlysning Emergency-call-covid-19, og formålet er å utvide aktørspekteret og stimulere til partnerskap som inkluderer norske helsebedrifter. Helsenæringsmeldingen som nylig ble behandlet på Stortinget fremholder betydningen av samarbeid mellom den fremvoksende norske helseindustrien og den offentlige helsetjenesten. Offentlig-privat samarbeid er nå viktigere enn noen gang under den krevende koronasituasjonen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.