210 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Kommuner fra hele landet deltar i prosjekter for nesten 210 millioner kroner der de skal samarbeide med forskere om å løse offentlig sektors egne utfordringer.

– Hvis offentlig sektor skal kunne tilby innbyggerne gode tjenester også i fremtiden, må vi hele tiden se på om vi kan løse oppgavene på nye og smartere måter. Forskningsbasert innovasjon er et virkemiddel for å få offentlig sektor til å tenke nytt og jobbe mer effektivt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Dette er Forskningsrådets største tildelingen av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Alle prosjektene ledes av offentlige virksomheter og skal blant annet øke gjenvinning av husholdningsavfall, skape flere heltidsstillinger i kommunehelsetjenesten og øke kommuners evne til å tenke nytt rundt anskaffelser. 

Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og samferdselsdepartementet har alle vært med å finansiere prosjektene som hadde søknadsfrist i september 2019. 

Stor interesse 

Konkurransen har vært hard. Forskningsrådet mottok 110 søknader. 33 prosjekter får finansiering. På grunn av den store interessen har flere støtteverdige prosjekter fått avslag.  

– Vi er glade for å kunne dele ut en rekordstor sum til offentlig sektor, men ser at vi enda ikke er i nærheten av å nå det volumet av forskningsbasert innovasjon vi trenger om vi skal møte samfunnets utfordringer. Innovasjon i offentlig sektor må bli mer kunnskapsbasert og mer systematisk og da er samarbeid med forskere nødvendig, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen. 

Forskningsrådets innovasjonskart viser alle kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i tidligere eller pågående innovasjonsprosjekter de siste årene. Se om din kommune er blant dem.

Innvilgede IPO-prosjekter mars 2020

Prosjekttittel 

Prosjektleder 

Søkt beløp (i 1000) 

Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett 

Drammen kommune 

4900 

Miljølaboratoriet: Ny teknologi og adferdsøkonomi for økt resirkulering  

Bir privat AS 

7000

Forankre innovative offentlige anskaffelser i kommunene 

Trondheim kommune 

5800

Trygg Elv: Identifisering og sikring av kritiske vassdrag.  

Melhus kommune 

5850 

Innovative sustainable public procurement of food and catering services 

Bardu kommune 

6900 

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen 

Kristiansand kommune 

6957 

SMART PLAN - bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser 

Ålesund kommune 

7000 

Sikkerhetsbevis for selvkjørende busser 

Vygruppen AS 

7000 

Bærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør - 
Optimaltid - 

Statens vegvesen 

7000 

Robotisert Bagasjehåndtering på flyplasser  

Avinor AS 

7000 

Autonomous Universal Transport Of People In Akershus 

Ruter AS 

7000

Læringsløyper.   
Skoleutvikling i kommuner med etablert 1:1 dekning. 

Asker kommune 

6200

Fleksibel skolestart til barns beste. Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune 

Trondheim kommune 

6980

ENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet 

Bærum kommune 

7000

Digital teknologi og livsmestring i fremtidens skole 

Oslo kommune 

5800 

Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen. 

Viken fylkeskommune 

7000

"WIML: Workflow-integrated machine learning. An innovative solution for precision imaging in radiology"

Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus 

7000 

RAK-antibiotika - Development and implementation of a quality improvement system for general practitioners in municipality health services 

Folkehelseintituttet 

6941 

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring: En helhetlig vurdering av pasientskadeomfang med Global Trigger Tool (GTT) 

Helsedirektoratet 

5500 

Human Interactive Robotics for Healthcare

SUNNAAS SYKEHUS HF NESODDEN 

5650 

AMK Simulator: Et komplett verktøy for trening og kompetansebygging i AMK, basert på simuleringstrening og kunstig intelligens. 

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest 

7000 

The Lovisenberg study of Open-door policies in acute mental healthcare: developing and evaluating a service innovation to minimize coercion 

LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS 

7000

VideoFYS- Video for dokumentasjon, behandling og samhandling i fysioterapitjenestene for barn og unge 

MODUM KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOR 

7000

En ny modell for et kunnskapssystem for kommunene 

Bergen kommune 

7000 

HELT FRAM - En ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren. 

Fredrikstad kommune 

5388 

Improving Quality of Healthcare Welfare Technology Solutions in the City of Oslo 

Oslo kommune, Helseetaten 

5639 

Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester 

Registerenheten i Brønnøysund 

7000

Automatisert kamerabasert inspeksjon av jernbaneinfrastruktur - Image Analysis Railway Infrastructure 

Bane Nor SF 

4000 

AI-Powered Testing Infrastructure for Cancer Registry System 

Oslo universitetssykehus Kreftregisteret 

6998 

SAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges domstoler 

Domstoladministrasjonen 

7000 

Orchestrating Internet of Things and Machine Learning for Early Risk Detection to Ensure Inpatients Safety 

Sørlandet Sykehus 

6644 

Et framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport 

Kolumbus AS 

6000 

Intelligent Water Processes (Invapro) 

Vestfjorden avløpsselskap 

6000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.