193 millioner til 29 prosjekter for innovasjon i offentlig sektor

Søkte du innovasjonsprosjekt i offentlig sektor eller førkommersiell anskaffelse i september? Nå er resultatene her.

Barn med pappvinger ser opp og ler
16. september var frist for å søke støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Nå er resultatene klare. Foto: Shutterstock

Til fristen 16. september mottok Forskningsrådet 69 søknader som søkte om totalt 440 millioner til innovasjon i offentlig sektor.

Nå tildeler vi 193 millioner til 29 prosjekter det offentlige aktører og forskere skal samarbeide om å løse offentlig sektors egne utfordringer.

2 av de innvilgede prosjektene er førkommersielle anskaffelser.

Prosjektene skal blant annet finne bærekraftige måter å håndtere forurenset snø, bruke dataspill til å oppdage lesevansker hos førsteklassinger og utvikle bedre tjenester til søsken av barn med kroniske sykdommer. 

Les pressemelding: 193 millioner til innovasjon i offentlig sektor

Søknadsresultat for utlysningen Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor med søknadsfrist 16.09.20

Organisasjon/Virksomhet

Prosjekttittel

Bevilgende porteføljestyre 

Innstilt beløp

BANE NOR SF

Real-time condition and collision risk monitoring for railway infrastructure using fibre optic networks

Energi, transport og lavutslipp

6550

BRØNNØY KOMMUNE

Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging

Helse

7000

BÆRUM KOMMUNE

Datadrevet samskaping - metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling

Demokrati, styring og fornyelse

6995

HELFO

Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene

Muliggjørende teknologier

6285

INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL

Automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger

Energi, transport og lavutslipp

6591

Lillestrøm kommune

Forebygging av mentale vansker blant søken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen "SIBS"

Helse

7000

MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

Hunting the humpback salmon

Muliggjørende teknologier

5228

MÆRE LANDBRUKSSKOLE

Resource harvesting from agriculture and forestry residues for CO2 storage and agricultural use

Landbasert mat, miljø og bioressurser

3000

OMSORGSBYGG OSLO KF

Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon (NADA)

Demokrati, styring og fornyelse

6740

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN

Makroperspektiv for delt mikromobilitet: Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet

Energi, transport og lavutslipp

6998

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN

Innovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air - URBANITY

Muliggjørende teknologier

6997

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN

Gameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY).
A machine learning approach based on school starters' serious gameplay

Muliggjørende teknologier

5525

OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN

Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett

Demokrati, styring og fornyelse

7000

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?

Helse

7000

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Automation of clinical genetic variant interpretation

Muliggjørende teknologier

7000

RUTER AS

Autonomous Mobility as a Service

Energi, transport og lavutslipp

6063

RÆLINGEN KOMMUNE

Simuleringsbasert trening for samhandling i og mellom helsetjenestene

Helse

7000

SENJA KOMMUNE

DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.

Demokrati, styring og fornyelse

5450

SJØFARTSDIREKTORATET

Fritidsbåtplattformen  - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker

Energi, transport og lavutslipp

7000

STATENS VEGVESEN

Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applications

Energi, transport og lavutslipp

5950

STATENS VEGVESEN

Optimalt bruvedlikehold for reduserte levetidskostnader

Energi, transport og lavutslipp

3000

STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET

Klimatilpasning og veitransport

Energi, transport og lavutslipp

5745

STRANDA KOMMUNE

GRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy

Energi, transport og lavutslipp

6041

TRONDHEIM KOMMUNE

Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner

Demokrati, styring og fornyelse

6000

UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF

BRAVENT - Efficient smoke ventilation of small fires

Demokrati, styring og fornyelse

7000

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Medvirkningsmetoder for klimatilpasning

Demokrati, styring og fornyelse

3660

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Jordhelse og karbonfangst
DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi

Landbasert mat, miljø og bioressurser

6980

Søknadsresultat for utlysningen Førkommersielle anskaffelser med søknadsfrist 16.09.20

Organisasjon/Virksomhet

Prosjekttittel

Bevilgende porteføljestyre 

Søkte midler

STATSBYGG

Modulbasert innerveggsystem i tre som erstatning for gipsvegger i Prosjekt nytt regjeringskvartal

Landbasert mat, miljø og bioressurser

10000

TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING

Før-kommersiell anskaffelse for utvikling av nye løsninger for håndtering av forurenset brøytesnø - hovedprosjekt

Demokrati, styring og fornyelse

10000

Fakta om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte.

Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Ny søknadsfrist for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor er planlagt i september 2021.

Fakta om førkommersielle anskaffelser

Årets nykommer "førkommersielle anskaffelser" fikk totalt tre søknader.

Gjennom førkommersielle anskaffelser støtter Forskningsrådet offentlige aktører som vil arrangere anbudskonkurranser der produktet som skal kjøpes ikke finnes på markedet enda og må utvikles underveis.

Virkemidlet ble testet som en pilot i fjor og planene er å fortsette utlysningen av midler til førkommersielle anskaffelser også til neste år. Etter planen åpner vi opp for forprosjekter med løpende frist fra februar og hovedprosjektutlysning med frist i september.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 19.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.