- Ny kunnskap skal styrke norsk beredskapsarbeid

SINTEF Digital leder et nytt stort internasjonalt forskningsprosjekt om hvordan befolkningen i større grad kan involveres i katastrofehåndtering. - Her involveres både sivilsamfunn og næringsliv på en måte som både styrker forskningen og som gjør den mer relevant for samfunnet, sier forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Forskningsrådet er stolt over å ha veiledet i søknadsprosessen.

Henrik Asheim besøkte Røde Kors i Trondheim for å høre om ENGAGE-prosjektet. Foto: Eivind Hovden.

ENGAGE-prosjektet er tildelt ca. 50 millioner kroner fra EUs rammprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. 

- Forskningsprosjekt skal gjøre oss bedre rustet for fremtiden. Her kobles de beste forskningsmiljøene opp mot frivillig sektor og næringsliv for å finne løsninger på store samfunnsutfordringer. Både EUs forsknings- og innovasjonsprogram og Norge vil i større grad etterspørre denne typen forskningssamarbeid fremover, sier forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Fikk gode råd

SINTEF Digital koordinerer dette EU-prosjektet med 13 partnere fra åtte land. I Norge er Trondheim Røde kors en sentral samarbeidspartner fordi de har kompetanse på bruk av frivillige mannskaper i beredskapssammenhenger. Firmaet Everbridge Norway AS som spesialiserer seg på beredskaps- og varslingsløsninger er også med i prosjektet.

- Vi er stolt over å ha bidratt med veiledning til denne søknaden som fikk toppscore i Horisont 2020. Blant annet har våre nasjonale kontaktpunkter for EUs forsknings- og innovasjonsprogram gitt råd og veiledning gjennom søknadsprosessen, opplyser John-Arne Røttingen, adm. dir. i Forskningsrådet.

ENGAGE-prosjektet vil blant annet se nærmere på løsninger som fremmer involvering og samarbeid blant de ulike aktørene i sivilsamfunnet. Foto: Tel Aviv University

- Fantastisk mulighet for Trondheim Røde Kors

- Det å samarbeide med en aktør som SINTEF, og de øvrige partnerne i prosjektet, ser vi på som en fantastisk mulighet både til å bygge nettverk og til å utvikle oss som organisasjon. Som eneste frivillige organisasjon i Norge er Norges Røde Kors anerkjent som støtteaktør i fredstid for myndighetene sier Marita Hoel Fossen, daglig leder i Trondheim Røde Kors.

- Vi er en beredskapsorganisasjon med sterk tilstedeværelse i store og små lokalsamfunn. Røde Kors har egen avtale med norske myndigheter om støtte til krisehåndtering. En krise kan være alt i fra en stor flom, håndtering av pårørende, til opprettelse av et akuttmottak for flyktninger på få timers varsel, forklarer Hoel Fossen.

Trondheim Røde Kors har en omfattende beredskapstankegang og skal bidra med kompetanse på beredskap ut fra sitt ståsted som frivillig organisasjon

- Vi ønsker å sette fokus på den ressurs frivilligheten er når samfunnet utsettes for uventede hendelser, når infrastruktur er sårbar og når storsamfunnet trenger flere hender. Vi ønsker også å lære og å utvikle oss som beredskapsorganisasjon, noe vi er sikker på vil være tilfellet i dette prosjektet, sierHoel  Fossen.

Bedriften Everbridge vil utvikle løsninger for krisehåndtering

Everbridge Norway AS leverer løsninger for krisehåndtering og kommunikasjon ved store hendelser.
- Deltakelse i dette prosjektet gir oss mulighet til å jobbe med noen av de beste forskningsmiljøene i Europa på dette feltet. Vi vet hvor viktig økt beredskap er og ønsker å være del av løsningen, sier Håkon Straume, produktsjef i Everbridge Norway AS.

Om prosjektet

Prosjektet heter ENGAGE-prosjektet (Engage Society for Risk Awareness and Resilience) og ledes av SINTEF Digital.

Målet er å forstå hvordan befolkningens kunnskap og ressurser, som for eksempel frivillig innsats, i større grad kan kobles til myndighetenes arbeid med katastrofehåndtering. Prosjektet kommer til å innhente erfaringer fra land med lang erfaring innen krisehåndtering, som Japan og Israel. Prosjektet skal identifisere hvordan lokal kunnskap og innsats fra befolkningen kan ha betydning for å håndtere katastrofer (f.eks. under hetebølger i Italia og jordras i Norge).

Prosjektet vil også se på hvordan kommunikasjon og sosiale media kan brukes på innovative måter før, under og etter en krise. Kunnskapen vil bli innhentet og utveksles mellom forskere, myndigheter og representanter fra beboerne i flere land som Italia, Israel, Belgia, Romania, Frankrike, Spania, Sverige og Norge.

Les mer om prosjektet her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 10.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.