Utlysninger for to milliarder kroner gjennom EØS-midlene

Interessert i forskningssamarbeid med Polen, Romania, Baltikum, Tsjekkia eller Portugal? Rundt to milliarder kroner til forskningssamarbeid med disse landene lyses ut i løpet av 2019, og de fleste utlysningene kommer i høst. Beregninger tilsier at om lag 200 forskningsprosjekter med norske partnere kan få støtte.

Utlysningen for Polen åpnet i juni med søknadsfrist i september og totalt 370 millioner kroner til norsk-polsk samarbeid. De andre landene følger på fortløpende, og siste utlysning kommer i november.

Det er knyttet usikkerhet til når neste utlysningsrunde blir, fordi det avhenger av inngåelse av en ny avtale om EØS-midler. Norske aktører som vil søke anbefales å gjøre det nå.

– Norske forskningsaktører har stor sjanse til å få prosjektmidler i disse utlysningene. Det vil være gode prosjekter for eventuelt kommende samarbeid innenfor Horisont Europa. Vi i Forskningsrådet oppfordrer derfor norske aktører til å søke, sier Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering i Forskningsrådet.

Et typisk forskningsprosjekt med EØS-midler har varighet på rundt tre år, budsjett på om lag 10 millioner kroner og er ledet av en forskningsinstitusjon i mottakerlandet. Det må dessuten ha med minst én norsk partner.

Forskningsrådet er programpartner og samarbeider tett med forskningsrådene i mottakerlandene som administrerer midlene.

Har du allerede en forskningspartner i et av de syv aktuelle landene, er det store muligheter for å videreføre samarbeid med eksisterende forskningspartnere og bedrifter.

Informasjon om utlysninger og prioriteringene i de forskjellige programmene finner du på Forskningsrådets nettsider om EØS-midlene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 20.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.