Støtteordningen for åpen publisering utvides med tre år

Forskningsrådet forlenger Stimuleringstiltak for åpen tilgang (STIM-OA) til 2022. – Det skal gi institusjonene mer tid til å forberede en god håndtering av publiseringskostnader frem mot implementeringen av Plan S, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Siden 2015 har Forskningsrådet gitt støtte til åpen publisering gjennom Stimuleringstiltak for Åpen tilgang (STIM-OA). Ordningen, som i utgangspunktet var tidsbegrenset til 2019, forlenges nå med utlysninger til og med 2022.

– STIM-OA har vært et viktig virkemiddel for å stimulere til mer åpen publisering i en overgangsperiode. I 2020 kommer det forsterkede krav til åpen tilgang med Plan S. En forlengelse av STIM-OA vil gi institusjonene mer tid til å forberede en god håndtering av publiseringskostnader frem mot innføringen av Plan S, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Dekker artikkelavgifter med inntil femti prosent

STIM-OA er utformet for å dekke deler av institusjonenes kostnader til såkalte artikkellavgifter (Article Processing Charges, eller APC). Universitetene og andre institusjoner har i flere år hatt publiseringsfond for å dekke slike kostnader. STIM-OA dekker inntil femti prosent av institusjonenes samlede kostnader etterskuddsvis, og erstatter finansiering av publiseringskostnader i de enkelte forskningsprosjektene.

Alle forskningsinstitusjoner kan søke STIM-OA. Det gjelder uavhengig av om forskningen er eksternt finansiert eller finansiert over grunnbudsjettene. Ordningen gjelder kun for "gull"-åpen tilgangstidsskrifter som er registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og i det norske kanalregisteret.

Ønsker dialog om effektiv håndtering av publiseringskostnader

Kostnader til åpen publisering fra og med 2022 vil Forskningsrådet dekke som en del av institusjonenes indirekte prosjektkostnader.

– Vi vil gå i dialog med institusjonene og Kunnskapsdepartementet og bidra til at kostnader til publisering håndteres på en god og effektiv måte, sier Røttingen.

Årets søknadsfrist for STIM-OA er 25. september. Midlene dekker kostnader fra regnskapsåret 2018.