Stor satsing på teknologi for digital omstilling

Forskningsrådet svarer på regjeringens historisk sterke satsing på digitalisering og lyser ut 270 millioner kroner til forskning for digital innovasjon.

Både i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og i statsbudsjettet for 2019 styrker regjeringen satsingen på teknologi og digitalisering. Forskningsrådet følger opp med å styrke den planlagte støtten til IKT-forskning med 35 prosent. Det skjer umiddelbart.

Fra 28. januar 2019 åpner IKTPLUSS, som er Forskningsrådets strategiske satsing innenfor IKT og digital innovasjon, for fortløpende mottak av forskerprosjektsøknader innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Digitalt skifte

Den nasjonale strategi for digital omstilling, Digital21, har pekt på fire teknologier som blir sentrale for Norge, og for verdiskaping i et digitalisert norsk næringsliv, i tiden framover; kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer. Alle disse områdene er omfattet av utlysningen "Data og tjenester overalt".

- Norge er en liten nasjon og må akselerere digitaliseringsarbeidet for å aktivt forme det digitale samfunnet. Det er mange som nå ser det samme, og regjeringen, Digital21 og Forskningsrådet går nå samlet inn for å legge til rette for et digitalt skifte i norsk nærings- og samfunnsliv, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Relevant og radikal teknologi

Utlysningen "Data og tjenester overalt" ser etter prosjekter innenfor temaer som Digital21 trekker fram, inkludert temaer som robotikk, trådløse infrastrukturer, digitale grensesnitt og virtuelle omgivelser. Det er ingen fast søknadsfrist, og søknader behandles jevnlig, fra 28. januar 2019.

Forskningsrådet ser etter forskningsprosjekter med ulike tidshorisonter og ulik grad av risiko. Prosjekter med nær, mellomlang og lang tidshorisont og med dertil stigende grad av økonomisk risiko, kan få støtte. For bedrifter og offentlig sektor er det viktig at forskning og innovasjon er relevant på kort sikt og samtidig er samfunnsansvarlig og til det beste for den enkelte. Ansvarlig forskning og utvikling RRI - Responsible Research and Innovation) er en av de strategiske prioriteringene i IKTPLUSS.

Samtidig er det nødvendig å tenke langt fram, gjennom det som gjerne kalles "blue-sky"-forskning. Den er ofte nysgjerrighetsdrevet og uten åpenbare kortsiktige mål eller anvendelsesområder, ifølge Hilde Erlandsen, Forskningsrådets avdelingsdirektør for IKT og digitalisering.

- "Blue sky"- forskning kan føre til store gevinster på lang sikt. Vi ønsker å legge til rette for at de aller mest grensesprengende og forskningsdrevne IKT-prosjektene får gode mulighet til å blomstre. Det gjør vi nå, sier Erlandsen.

  • Lenke til løpende utlysning: https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/IKTPLUSS/1254038096710&WT.mc_id=prgfor-utl-IKTPLUSS?d=Touch
  • Lenke til RRI: https://www.forskningsradet.no/prognett-iktpluss/Ansvarlig_forskning_og_innovasjon_RRI/1254026367180