Forskningsrådets porteføljestyrer er klare

– Det er med glede og forventninger vi kunngjør sammensetningen av Forskningsrådets nye porteføljestyrer. Vi har fått på plass femten styrer som vil spille en vesentlig rolle i å øke forsknings- og innovasjonssystemet bidrag til omstilling og utvikling av norsk nærings- og samfunnsliv, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

– Vi har måttet velge mellom et stort antall personer som alle helt sikkert ville fungert utmerket i et styre, sier John-Arne Røttingen. De nye styrene får ansvar for flere programmer, derfor betegnelsen porteføljestyrer. (Foto: Sverre Jarild)

Porteføljestyrene er ledd i en større omlegging av Forskningsrådets arbeid der målet blant annet er større helhet og bedre sammenheng mellom virkemidlene.

De nye styrene får ansvar for flere programmer, derfor betegnelsen porteføljestyre, og får dermed mulighet til å se større områder i sammenheng. Det gjør det mulig å prioritere innsatsen slik at den treffer der behovene er størst, og til å skape gode kjeder av virkemidler.

1300 forslag

– Det har vært stor interesse for disse styrene. I innspillsprosessen fikk vi inn mer enn 1300 forslag på personer som kunne sitte i et styre. På mange måter har vi hatt et luksusproblem ved at tilfanget av svært kompetente kandidater har vært stort, og vi har måttet velge mellom et stort antall personer som alle helt sikkert ville fungert utmerket i et styre. At dette er interessante styrer å sitte i har vi også fått bekreftet ved at så godt som alle som har blitt spurt, umiddelbart har takket ja til å sitte i et styre, opplyser Røttingen.

– Noen styremedlemmer har erfaring fra tidligere styrearbeid i Forskningsrådet og tar med seg erfaringer og kompetanse fra dette. Disse vil helt sikkert få brynt seg på styremedlemmer som ikke har vært i systemet før, og som kommer inn med nye perspektiver og endringsvilje. Det er i spenningsfeltet mellom det nye og gamle forsknings- og innovasjonssystemet utvikles, sier Røttingen.

Bedre kobling forskning - innovasjon

Forskningsrådets styre har i sammensetningen av styrene særlig lagt vekt på å forbedre koblingen mellom forskning og innovasjon, og at styrene skal kunne bidra til fornyelse og omstilling i forskningsmiljøene, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

Styret har derfor lagt vekt på god geografisk spredning, på at det skal være medlemmer fra forskningssektorene og ulike næringer, og fornyelse blant annet gjennom å få inn yngre styremedlemmer.

Styremedlemmene fra næringslivet representerer både store, forskningsintensive bedrifter og nye næringer med stort vekstpotensial.

Se hvem som skal sitte i de nye porteføljestyrene.