Norsk suksess i marin bioøkonomi – lover godt for Horisont Europa

Norge fikk svært god uttelling i tildelingen gjennom det europeiske programsamarbeidet (ERA-nettet) BlueBio. I EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, kommer det et nytt stort partnerskap innen marin bioøkonomi, og her blir det store muligheter for Norge.

- Nå ser vi de gode resultatene av at Forskningsrådet gjennom lang tid har investert i marin forskning og innovasjon, både i næringsliv og forskningsinstitusjoner, sier Kristin Danielsen i Forskningsrådet.

"Hav" er en av Forskningsrådets 15 porteføljer, og Forskningsrådet har gjennom ulike programmer de senere år bygget opp sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer innenfor marin bioøkonomi (havbruk, fiskeri, oppdrett, sjømat etc.).

I Horisont Europa planlegges det et partnerskap innen dette feltet: "A climate neutral,sustainable and productive Blue Economy". Her forventes det store bidrag fra landene som deltar, og dermed et betydelig samlet budsjett til utlysningene.

Havbruksanlegg-FGT-00152_800.jpg

Viktig for Norge

- De gode norske resultatene fra BlueBio-tildelingen er derfor lovende for Norges deltakelse i dette partnerskapet når Horisont Europa starter opp i 2021, sier Kristin Danielsen, områdedirektør i Forskningsrådet.

- BlueBio-tildelingen er et eksempel på suksess på et område som er viktig for Norge. Vi får større norsk returandel fra Horisont 2020 og bringer samtidig norske forskere inn i store europeiske samarbeidsprosjekter, sier Kristin Danielsen, områdedirektør i Forskningsrådet.

Ny bruk av havets ressurser

I BlueBio-tildelingen var det norsk deltakelse i 13 av de 19 prosjektene som ble innstilt til finansiering. Et eksempel er prosjektet ImprovAFish. Både NMBU som leder prosjektet og AquaGen som en av industripartnerne har over lengre tid fått betydelig støtte fra Forskningsrådet.

Blant prosjektene totalt er det norsk koordinator i ti prosjekter. I utlysningen var det et krav til søkerne om å ha med næringslivsdeltakelse. Blant de innvilgede prosjektene er én av koordinatorene en bedrift, og det er norske bedrifter med i ytterligere syv prosjekter (se oversikt under saken).

Mange av prosjektene som nådde opp satser på utvikling av bruksområder for "nye" eller lite utnyttede ressurser fra havet, slik som makroalger, restråstoffer, bifangst og laverestående arter. Disse skal anvendes til en rekke ulike formål og produkter. Flere skal også forske på muligheter for å styrke fiskeri og havbruk, blant annet forske på nye fôringredienser, bedre stamfisk og vannbehandling i lukkede anlegg.

Stor mobiliseringsjobb

Marin bioøkonomi er et område med stor betydning for Norge. Forskningsrådet er koordinator for BlueBio og har vært pådriver for å øke samarbeidet mellom ulike lands forskningsråd på dette feltet.

- Vi har mobilisert bredt for å få støtte og penger. Sammen med JPI Oceans kontoret i Brussel har vi jobbet målrettet over lenge tid for å få med EU Kommisjonen og flest mulig land i dette partnerskapet forteller Kristin Thorud, som koordinerer dette programsamarbeidet på vegne av Forskningrådet. Norge har gode miljøer på feltet og vi har også kompetanse til å være en pådriver for å utvikle kompetansen i andre europeiske land.

Danielsen legger til at dette er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke partnerskap som et virkemiddel fra Forskningsrådets side. - På områder der Forskningsrådet har en solid nasjonal portefølje av forskning og innovasjon, er det lettere å nå fram i den internasjonale konkurransen, sier hun.

Tabell 1: Liste over prosjekter og koordinatorer som er innstilt til finansiering (sortert alfabetisk)

 

 

Prosjektnavn

Koordinator

PA

ACRONYM

Institusjon

Person

Land

1

AquaHeal3D

Regenics

Henrik Lund

Norge

2

AquaHealth

TUHH

Kerstin Kuchta

Tyskland

2

AquaTech4Feed

HAO -DEMETER

Giorgos Markou

Hella

2

BESTBROOD

Nord University

Jose Beirao

Norge

1

BIOSHELL

ICECHIM

Anita-Laura Radu

Romania

1

BIOZOOSTAIN

UI

María Gudjónsdóttir

Island

1

BlueCC

Nofima

Runar Gjerp

Norge

1

CASEAWA

UNIBO

Giuseppe Falini

Italia

2

DIGIRAS

Sintef Ocean

R Netzer

Norge

2

ImprovAFish

NMBU

Phillip Pope

Norge

2

InEVal

AWI

Matthew Slater

Tyskland

1

MARIKAT

MATIS

Gudmundur Hreggvidsson

Island

3

MedSpon

AWI

 Joachim Henjes

Tyskland

1

MINERVA

NUI Galway

Dagmar Stengel

Irland

1

PlastiSea

SINTEF AS

Øystein Arlov

Norge

1

RASbiome

NTNU

Ingrid Bakke

Norge

1

SIDESTREAM

Sintef Ocean 

Arne Malzahn

Norge

1

SNAP

SINTEF AS

Håvard  Sletta

Norge

1

SuReMetS

UiT

Jeanette H Andersen

Norge

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.