Næringslivets muligheter styrkes i Japan, Brasil og India

Hydrogen i Japan. Vannkraftløsninger i India. Kald-klima-teknologi i Himalaya. Samarbeidet mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet har åpnet dører for forskning og næringsliv på helt nye områder. Nå fornyer de avtalene.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har fornyet samarbeidene i Japan, Brasil og India. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) er med på avtalene i Japan og Brasil. Målet er å styrke mulighetene for norsk næringsliv gjennom et samarbeid som omfatter både forskning, utdanning og innovasjon.

Samarbeidet har så langt blant annet ført til at:

  • Norske universiteter har etablert samarbeid med universiteter i Japan, Brasil og India om utvikling av undervisning og veiledning innenfor blant annet robotikk, materialteknologi og marinbiologi.
  •  Indiske aktører i polområdene og Himalaya samarbeider med norske bedrifter om kald-klima- teknologi.
  • Forskere og næringsliv i Brasil og Norge samarbeider om utvikling av olje- og gassteknologi.
  • Norske selskaper og universiteter samarbeider om å tilby internships til norske studenter
  • Norske selskaper samarbeider med japanske myndigheter og bedrifter om hydrogen
  • Norske selskaper med vannkraftløsninger har etablert et samarbeid med statlige vannkraftaktører i India

Forskningsrådet samarbeider om finansiering av forskning i alle de tre landene.

– Brasil, Japan og India er sentrale i å løse globale fellesutfordringer samtidig som de representerer viktige potensielle markeder for norsk næringsliv. Et forsknings- og innovasjonssamarbeid vil kunne bane vei for grønnere og mer fremtidsrettet næringsutvikling i alle de tre landene, sier Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering i Forskningsrådet.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har gjennom mange år gått sammen om å finansiere en stilling som forsknings- og teknologiråd i de tre landene. Stillingene er knyttet til Innovasjon Norges kontorer. Stillingene i Brasil og India lyses ut i løpet av våren.

– Vi fornyer samarbeidet med Forskningsrådet og Diku for å utløse flere muligheter for norsk næringsliv. Norske bedrifter har gode muligheter til å vokse i Japan, Brasil og India på områder hvor Norge har opparbeidet seg høy tillit gjennom forskningssamarbeid, sier Hans Martin Vikdal, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Diku er med på avtalene for Brasil og Japan for å styrke samarbeidet om utdanning.

– Det norske økonomiske engasjementet i Japan og Brasil er stort, og det er viktig å bygge både kompetanse, språkforståelse, nettverk og kulturkunnskaper om disse landene. Dette bidrar vi til på lang sikt gjennom å styrke samarbeidet om utdanning og studentutveksling, og Dikus samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet utløser flere muligheter for norske universiteter og høyskoler, sier Harald Nybølet, direktør i Diku.