Nå blir det lettere å samfinansiere forskningsprosjekter med Nederland

Forskningsrådet og vår nederlandske søsterorganisasjon NWO har signert en avtale som gjør det lettere å skaffe finansiering til internasjonale forskningsprosjekter. Fra 1. juli kan nederlandske forskere inkludere norske forskningsmiljøer i sine søknader til NWO.

John-Arne Røttingen signerer samarbeidsavtale med administrerende direktør for NWO
Samarbeidsavtalen mellom Forskningsrådets og nederlandske NWO ble signert 11. januar i Haag av organisasjonenes administrerende direktører. (Foto: Gerber van Erven)

Slike bilaterale avtaler er knyttet til den såkalte “Money Follows Cooperation”-ordningen, som forutsetter gjensidighet. Norske forskere i et norsk-nederlandsk konsortium vil sammen med den nederlandske prosjektlederen kunne levere inn prosjektsøknader til NWO. Dersom prosjektet får støtte, vil NWO også finansiere de norske forskerne i konsortiet. Det samme gjelder for nederlandske forskere som søker Forskningsrådet sammen med en norsk prosjektleder.

- Dette er en historisk samarbeidsavtale som gir norske forskere enkel tilgang til forskningsfinansiering utenfor landets grenser, uttaler Forskningsrådets administrerende direktør, John-Arne Røttingen. Forskningsrådet arbeider med å utarbeide tilsvarende avtaler med andre europeiske land.

- Slike samarbeidsavtaler bidrar til å styrke norske forskningsmiljøer ved å gi dem adgang til samarbeid med de beste europeiske forskerne, sier Røttingen.

Forskningsrådet inngikk i fjor en tilsvarende avtale med Sveits.

Om “Money Follows Cooperation”

Selv om god forskning ikke følger landegrensene, ligger det ofte begrensninger på bruk av forskningsmidler over grenser. Ved å følge prinsippet som ligger til grunn for “Money Follows Cooperation” fjernes disse grensene, og det legges til rette for internasjonalt samarbeid drevet nedenfra og opp.