Mulig å bli med i nye COST-forskernettverk

Norske forskere har nå mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter høsten 2019. Deltakelse i et slikt nettverk øker sjansen for å bli med i et Horisont 2020-prosjekt.

Stadig flere norske forskere deltar i nettverkene i regi av European Cooperation in Science and Technology. Nettverkene dannes rundt konkrete problemstillinger ("actions") som COST har godkjent etter en årlig søknadsfrist.
Du finner oversikt over de nye nettverkene på COSTs nettsted. Ta kontakt med Forskningsrådets COST-kontakt så snart som mulig og før 30. juni for å bli med. Etter denne datoen vil søknader behandles fortløpende.

Trude Dypvik er kontaktperson for COST i Forskningsrådet
– COST er helt unikt i den forstand at det oppretter nettverk innenfor absolutt alle fagområder, sier Trude Dypvik i Forskningsrådet. Du kan kontakte henne hvis du er interessert i å delta. Mange norske deltagere erfarer at deltagelse fører til større internasjonalt nettverk, mer forskningssamarbeid og søknader til Horisont 2020.

Det er avgjørende å være med i COST-nettverk for å bli med i gode konsortier bak søknader til EUs rammeprogram Horisont 2020, mener noen av de norske deltagerne vi har spurt i en undersøkelse. Nettverkene fører i mange tilfeller til én eller flere prosjektsøknader til Horisont 2020.

– Særlig forskere tidlig i karrieren kan ha nytte av å delta i COST-nettverk. Det er en god inngang til internasjonalt samarbeid og en mulighet for å utvikle et personlig faglig nettverk som kan åpne mange dører, sier seniorrådgiver Trude Dypvik i Forskningsrådet.

Ta kontakt dersom du vil delta

– COST er helt unikt i den forstand at det oppretter nettverk innenfor absolutt alle fagområder. Du vil kunne søke om å opprette et nettverk, eller finne et nettverk å delta i, uansett hvilken disiplin du jobber innenfor. Ta gjerne kontakt med meg hvis du er interessert i å delta! oppfordrer Dypvik.

Deltagelse fører til viktig samarbeid

COST finansierer aktiviteter i nettverket. Deltagerne bringer inn sin egen forskning, som må være finansiert fra andre kilder. Det gis støtte til møter i nettverket, gjerne med tilknyttede seminarer eller konferanser, samt sommerskoler og korte forskningsopphold.

I en undersøkelse vi har fått gjennomført svarer vel 30 prosent at nettverket de deltar i, enten er i gang med et Horisont 2020-prosjekt, har søkt eller planlegger å søke. Nesten fire av ti svarer at de selv er i gang med et eller flere Horisont 2020-prosjekt sammen med andre i nettverket, eller planlegger Horisont 2020-søknad.

Mer enn 60 prosent svarer at deltagelsen i COST-nettverk har gitt tilgang til samarbeidspartnere som de kan søke Horisont 2020-prosjekt sammen med, mens 11 prosent mener COST-deltagelsen har vært avgjørende for å bli med i gode konsortier.