Møt oss under Arendalsuka

Forskningsrådet er tilstede på Arendalsuka for å belyse hvordan forskning bidrar til fremtidsrettede løsninger – både for næringslivet og offentlig virksomheter.

Forskningsrådet investerer i 2019 over 10 milliarder kroner i forskning og utvikling på vegne av fellesskapet. Investeringene danner grunnlag når politikerne skal ta beslutninger for en bærekraftig fremtid. Næringslivet, selve motoren i omstillingen til lavutslippssamfunnet, benytter forskning for å utvikle innovative løsninger. Offentlige virksomheter er avhengig av kunnskap for å utvikle fremtidens velferdstjenester.

I løpet av uka bidrar Forskningsrådet i debatter, på seminarer og ved ulike arrangementer der store samfunnsutfordringer er tema. Kom og møt oss!

Arrangementer der Forskningsrådet er arrangør eller medarrangør:

Tirsdag 13. august

08:00 – 09:00  Svalbard: 2-gradersmålet vs. 8-gradersrealiteten?

08:30 – 09:30  Digital fremtid - Er bedriftene klare? Har vi de beste virkemidlene?

09:00 – 09:45  Problemet havplast – en behagelig distraksjon?

14:00 – 15:15  Teknologi for fremtidens mobilitet

16:00 – 17:00  Et virkemiddelapparat for jobb- og verdiskaping

 

Onsdag 14. august

08:45 – 10:45  Helsenæringen – dette skal vi bli best på

15:00 – 16:00  Verdien av data

15:00 – 16:40  Ti år siden det første klimaforliket – trenger vi et nytt?

 

Torsdag 15. august

12:00 – 13:30  Hvordan blir framtidas universitet?

 

 

Arrangementer der Forskningsrådets ansatte bidrar i programmet:

Mandag 12. august

16:00 – 18:00  PROSIN-konferansen - Åpen Arena: “Hva ville Sam Eyde gjort i dag?”

 

Tirsdag 13. august

10:00 – 11:40  Kulturinstitusjonenes kraft og betydning

10:30 – 11:30  Kunstig intelligens: Er vi klare for det store spranget?

10:30 – 11:30  Lansering av omstillingsbarometeret

15:30 – 16:30  Innovasjonsdebatten: Jakten på innovasjonskraften

16:00 – 16:45  Miljømiks – paradokser i Nordområdene

17:00 – 18:00  Ocean Space Centre – Havet og omstilling av Norge

19:00 – 21:00  Klimaendringer tar liv

 

Onsdag 14. august

08:30 – 09:30  Hydrogen og infrastruktur langs kysten

09:00 – 10:00  Barrierer for bærekraft: Hvordan koble forskning og næringsliv for å øke innovasjonstakten i Norge?

10:00 – 11:00  Hvordan kan nordisk samarbeid gi oss tryggere samfunn?

10:00 – 11:30  Er blodforgiftning glemt av helse-Norge?

12:00 – 13:45  Åpen Innovasjon – nøkkelen til bærekraftige bedrifter og samfunn

16:15 – 17:00  CO2-lagring: Mer enn grønnvasking av norsk olje og gassproduksjon? Nytt industrieventyr?

15:30 – 17:00  Jordbruk - en av løsningene på klimaendringene

 

Torsdag 15. august

09:30 – 11:00  Toppmøte om forskning: Hvilke muligheter gir Horisont Europa?

10:30 – 11:30  Har norsk industri en grønn fremtid?

14:00 – 16:00  Under attack – why are authoritarian regimes targeting academia?

14:30 – 15:30  Konsekvensene av Brexit: Høyere utdanning og forskning

16:00 – 17:00  Én innbygger - én journal. Hva skal til for å lykkes?

16:30 – 18:30  Tenk Tre - fra flis til is

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 15.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.