Investerer 135 millioner i kommersielt lovende forskningsprosjekter

Veien fra lovende forskningsresultat til markedet kan være lang og risikofylt. Med disse pengene kan forskningsorganisasjoner, teknologioverføringskontorer og oppstartsselskaper videreutvikle produktene sine, så de kan bli kommersielle suksesser.

- Vi er opptatt av at forskning skal komme samfunnet til gode. I år har vi derfor økt pengepotten, slik at bedriftsgründerne skal ha enda større mulighet til å oppnå de resultatene de ønsker, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Slike prosjekter må ikke forveksles med å være støtte til markedsavklaring og forretningsutvikling, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. – Dette er midler til videre forskning og utvikling som går til bedrifter med spesielt lovende løsninger eller produkter hvor det er behov for kunnskapsmessige eller teknologiske avklaringer før ideen er moden for et marked.  

Blant bedriftene som får støtte er:
NTNU Technology Transfer AS som utvikler et nytt system (ViSiBeam) som skal overvåke fosteret under fødselen og bidra til å forhindre hjerneskade og andre fødselskomplikasjoner sammenlignet med metoder som er tilgjengelige i dag.

Oslo Universitetssykehus HF, skal videreutvikle metoder for automatisert, maskinbasert analyser av kreftprøver utviklet av selskapet DoMore.
Ard Innovation AS på Ås skal verifisere en ny, miljøvennlig metode for behandling av trevirke utendørs og i vann. Metoden skal erstatte impregneringer med metaller, eller tjære/kreosotbehandling og være mer miljøvennlig. Polysorb kan dermed potensielt erstatte miljøfarlige kjemikalier på en miljømessig og kostnadseffektiv måte.

– Den tidlige fasen i kommersialiseringsprosjektene er preget av høy risiko og mangel på kapital, sier områdedirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik. - I denne fasen må prosjektene spisses og fokus må rettes på problemstillinger som er viktig å avklare før noen vil bruke, kjøpe, eller investere i prosjektene. Da trenges offentlig støtte og det er det som er hensikten med kommersialiseringprosjektene.

Forskningsrådet mottok totalt 66 søknader fra forskningsorganisasjoner, teknologioverføringskontorer og oppstartsselskaper til fristen 25. september. Alle søknadene blir behandlet av flere eksperter som samlet har erfaring fra markedet prosjektet skal inn i, entreprenørskap og investering i tidligfase prosjekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.