Internasjonale fageksperter til Forskningsrådet: – Sats på radikalt nytenkende individer

Forskningsrådet har et internasjonalt fagråd som skal vurdere virksomheten og det norske forsknings- og innovasjonssystemet utenfra og komme med forslag til tiltak. I deres nye anbefaling kommer det blant annet frem at Norge og Forskningsrådet må bli flinkere til å få radikalt nytenkende individer opp og frem. Å lykkes med mer radikal innovasjon er helt nødvendig dersom Norge skal få til den omstillingen av økonomien som vi er avhengige av.

– Vi i fagrådet anbefaler å gi støtte mer basert på personers egenskaper enn først og fremst på prosjektet. Prosjektet må selvsagt være troverdig, men forskningen på feltet viser at den kritiske faktoren i slike banebrytende prosjekter er lederen og hennes team. Her kan man lære av private investorer som allerede har denne filosofien når de går inn med kapital, sier Georg von Krogh, professor ved den tekniske høyskolen ETH i Zürich i Sveits og leder av det internasjonale fagrådet.

Rapporten understreker at det er et behov for at flere tenker mer utradisjonelt i valg av samarbeidspartnere for forskning og innovasjon. Forskningsrådet må bli enda bedre til å støtte prosjekter som kombinerer kunnskap fra helt ulike kunnskapsfelt, ta større risiko og åpne opp for at både Forskningsrådet og prosjektene som støttes gis rom til å eksperimentere, prøve og feile. Slik kan norske myndigheter legge bedre til rette for radikal innovasjon.

– Lavere terskel for å inngå tverrfaglige samarbeid er noe vi absolutt kan implementere som en pilot. Og vi kan også ta tak i dette som går på økt satsing på talentene og gründerne bak en idé fremfor prosjektet i seg selv. Forskningsmiljøene og vi som forskningsfinansiører kan nok være litt for risikoaverse, men vi bør være åpne for å ta litt mer risiko og satse på de rette folkene, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. Et større omstillings- eller diversifiseringsprogram må vi mobilisere politisk støtte og finansiering for, sier Røttingen.

Røttingen tok initiativet til å opprette fagrådet da han startet som direktør fordi han ønsket et eksternt blikk på det norske forskningsmiljøet. Rådet ledes av norske Georg von Krogh som er professor ved ETH Zürich og en internasjonalt ledende ekspert på innovasjon.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 02.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.