Gode muligheter i Sør-Korea og Japan for norske bedrifter

Fra nyttår kan norske bedrifter og forskningsinstitusjoner få støtte til samarbeid med partnere i Sør-Korea og Japan.

Begge landene representerer spennende forskning-, innovasjon- og markedsmuligheter og kan tilby toppmiljøer innenfor bl.a. digitale teknologier og maritim sektor. To nye avtaler gir muligheter for næringsrettet forskningssamarbeid.

- De nye avtalene Forskningsrådet har signert, gir et tydelig signal til norske søkere om hvilke muligheter som ligger i forsknings- og innovasjonssamarbeid med Sør-Korea og Japan, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Her fra signering av avtalen inngått med Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP). Avtalen gir et tydelig signal til norske søkere om hvilke muligheter som ligger i forsknings- og innovasjonssamarbeid med Sør-Korea – en sterk industri- og maritime nasjon.

Japan og Sør-Korea er begge sterke industri- og maritime nasjoner. Økt samarbeid på områder som IoT, robotikk og autonomisering er derfor aktuelt. Landene står i en særstilling i Asia, med høye FoU-investeringer og høy teknologiinnsats, store konsern med sterkt internasjonal orientering og som spennende partner- og markedsmuligheter for norsk næringsliv.

Avtalene innebærer en gjensidig åpning av nasjonale programmer og utlysninger. Forskningsrådet finansierer allerede i dag internasjonale partnere gjennom våre programmer. De nye avtalene med Sør-Korea og Japan sikrer finansiering av norske partnere i japanske og koreanske prosjekter. Avtalene er inngått med Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) og Japan Agency for Science and Technology (JST).

Signering av avtale med vårt japanske motpart Japan Science and Technology Agency. Avtalene innebærer en gjensidig åpning av nasjonale programmer og utlysninger.

Det finnes allerede spennende forskningssamarbeid mellom landene. Prosjektet Hyper er et eksempel som involverer næringsliv og forskningsmiljøer i Norge og Japan. SINTEF og NTNU samarbeidet med bl.a. Equinor, NEL, Kawasaki Heavy Industries og Mitsubishi Corp. om produksjon av flytende hydrogen basert på vind- og vannkraft og fossile kilder.

Avtalene som nå er signert skjedde i forbindelse med at minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, er på offisielt besøk i landene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.