Forskningsrådet har mottatt 70 søknader om SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI-ordningen er åpen for alle temaer som kan være av betydning for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Forskningsrådet hadde mottatt 70 søknader da søknadsfristen gikk ut 25. september 2019. Planen er at offentliggjøringen av hvem som får støtte skal skje etter møtet i Forskningsrådets styre 11. juni 2020.

Forskningsrådet planlegger å starte opp minst 10 nye SFI høsten 2020 og hvert senter vil kunne få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 mill. kroner.

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping i norsk næringsliv. Langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på et høyt internasjonalt nivå. Sentrene blir etablert for en periode på maksimalt åtte år (5 + 3 år).

Søkerne har selv merket søknadene med temaområder. De største områdene ser ut fra hovedtema til å være Kunnskapsteknologi og IKT-næringen (18 søknader), Farmasi, medisin og bioteknologi (12 søknader), næringsområdet Energi (8 søknader), Fiskeri og havbruk (6 søknader), Prosess- og foredlingsindustri (5 søknader) og Transport og samferdsel (5 søknader). Mange av søknadene er brede og tverrfaglige og er ikke knyttet opp mot ett enkelt område.

Vertsinstitusjonene er fordelt med Universiteter og høgskoler (36), Instituttsektoren (26) og Helseforetakene (8). 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 08.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.