Forskningsrådet deler ut nesten 900 millioner kroner for å løse store samfunnsutfordringer

For å løse store samfunnsutfordringer innen alt fra klimateknologi, helse og utdanning til transportsystemer og matproduksjon trenges det et tett samarbeid mellom forskere, private bedrifter og det offentlige. Nå deler Forskningsrådet ut 888 millioner kroner til totalt 83 prosjekter over hele landet til slike kompetanse- og samarbeidsprosjekter.

Forskningsrådet mottok søknader for til sammen 2,7 milliarder kroner til disse utlysningene, og her kan du se oversikten over de 83 prosjektene som fikk penger:

– For å løse de store samfunnsutfordringene må vi jobbe sammen, og med disse prosjektene kobler vi de beste hodene innen forskning med de som sitter nærmest utfordringene. På den måten blir veien fra forskning til praktisk løsning kortere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Formålet med kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger. Prosjektene forutsetter samarbeid og dialog mellom forskningsmiljøer og relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Stor bredde og høy kvalitet

– Årets søknader holder meget høy kvalitet og vitner om stor bredde og solide miljøer innen norsk forskning. Søknadene bekrefter også at vi som samfunn trenger mer kunnskap på en rekke sentrale områder, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Søknadene har blitt vurdert av fageksperter. Prioriteringer og tildelinger er foretatt av bredt sammensatte porteføljestyrer.

Bærekraftig utvikling som en rød tråd

FNs bærekraftsmål definerer de store samfunnsutfordringene som Norge og verden står overfor. Prosjektenes effekt på hoved- og delmål i bærekraftsmålene inngår i vurdering av søknadene.

– Forskningsrådet investerer på fellesskapets vegne innen områder som har store konsekvenser for samfunnet og som berører oss som enkeltpersoner. Det er viktigere enn noensinne at samfunnet investerer i kunnskap, sier Røttingen.

Tildelingen er den første av totalt tre tildelinger på til sammen 5 milliarder kroner som skjer den siste uken før jul. For tur står Forskerprosjekt og Innovasjonsprosjekt i næringslivet der forskning spiller en nøkkelrolle.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 14.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.