EU-nettverk vil selge "fremtidsbyen" internasjonalt

EU-nettverkene har i år fått to nye tilskudd til stammen. Ett av dem er "Horisont: Bærekraftig Osloregion" som har store ambisjoner for innovativ og bærekraftig storbyregionsutvikling.

Illustrasjonsbilde av trafikk i en storby
Horisont: Bærekraftig Osloregion knytter kompetanse i Osloregionen tettere på hverandre for å skape bedre og grønnere løsninger for storbyregionsutvikling. (Illustrasjon: Buyzet)

– Målet er at Oslo, Europas Miljøhovedstad i 2019, og Osloregionen skal styrke sin posisjon som en av Europas ledende hovedstadsregioner på innovative miljø- og klimaIøsninger. Dette samsvarer med ordførererklæringen om felles innsats for å bli Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima. Den ble signert av over 50 ordførere fra Osloregionen i vår, sier prosjektleder i Horisont: Bærekraftig Osloregion Barbro Renland Nordby, til daglig policy, bærekrafts og FoU-ansvarlig i Solenergiklyngen.

Sindre Langaas, leder av CIENS forskningsforum, tok initiativ til Horisont: Bærekraftig Osloregion ettersom de i flere år har arbeidet med Horisont 2020 med Osloregionen som norsk case og ofte i samarbeid med Oslo kommune.

- Vi gjennomfører i CIENS også en særlig satsing på Oslo som Europas miljøhovedstad 2019 og ønsker å bidra til å opprettholde momentum skapt under 2019. Vi ønsket et formalisert samarbeid med offentlige aktører og næringsliv innen miljø, transport og energi, sier Sindre.

Skrur opp ambisjonene

Partnere i prosjektet er Oslo kommune, CIENS, Samarbeidsalliansen Osloregionen, Osloregionens Europakontor og OREEC. Nettverket har kompetanse innen både fornybar energi, smart og grønn mobilitet og klima, miljø og ressurseffektivitet.

- For Oslo kommune er det viktig at alle gode krefter i hovedstaden og regionen rundt spiller hverandre gode når det gjelder å finne løsninger på morgendagens sentrale utfordringer. Vi skal skru opp ambisjonene for hva som er mulig å få til av god byutvikling og nullutslippsløsninger gjennom internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter slik at byen når målene som er satt. For å lykkes skal vi samarbeide med sentrale aktører innenfor forskning og næringsliv, forteller Tiina Ruohonen, Horisont 2020 prosjektutvikler, Byrådslederens kontor, Oslo kommune.

Oslo og Osloregionen skal styrke sin posisjon som en av Europas ledende hovedstadsregioner på innovative miljø- og klimaløsninger, sier Barbro Renland Nordby.

Grønne løsninger

Nettverket knytter kompetanse i Osloregionen tettere på hverandre for å skape bedre og grønnere løsninger for samfunnet. I neste instans er håpet å eksportere løsninger til resten av Europa enten det er relevant kunnskap, innovative offentlige eller teknologiske løsninger. Horisont 2020 er da et viktig virkemiddel, mener prosjektlederen.

– Osloregionen er allerede ledende innen kunnskaps- og innovasjonsutvikling på viktige områder innen bærekraftig byutvikling, som for eksempel utslippsfri transport, plusshus, fornybare energisystemer, miljøovervåking og klima- og miljøstyring, forklarer Nordby.

– På noen områder kan vi derfor gjennom vår ledende rolle aktivt drive utviklingen og sørge for at norske bedrifter og institutter i samarbeid med offentlige aktører og forskningsmiljøene utvikler innovative løsninger som vil bli etterspurt internasjonalt. Horisont: Bærekraftig Osloregion skal bidra til at dette skjer. Horisont 2020 og Horisont Europa er sentrale virkemidler for disse innovative løsningene, enten det er snakk om teknologiutvikling, industriutvikling, bærekraftig byplanlegging eller nye, grønne styringsmodeller.

Hele verdikjeden

Horisont: Bærekraftig Osloregion legger opp til aktiviteter både i Osloregionen og i Brussel.

- Osloregionens Europakontor har som formål å bidra til god samfunnsutvikling hos våre medlemmer, gjennom europeisk samarbeid. Energi, mobilitet, bio-økonomi og sirkulær økonomi er områder våre medlemmer er spesielt opptatt av. Vi er etablert med et kontor og et veletablert nettverk i Brussel, som er en god plattform for å koble aktørene i vår region til EU, og til aktører i Europa, forteller nestleder for Osloregionens Europakontor, Astrid Bjerke.

Nordby forteller at med dette nettverket er hele verdikjeden representert fra forskere, kommuner, fylkeskommuner og næringslivet.

– En bred kontaktflate vil etableres gjennom at alle partnere vil dra på sine nettverk både nasjonalt og internasjonalt inn i prosjektet. Den betydelige satsingsvilje og løsningsevne som finnes i Osloregionen vil utgjøre en slagkraftig enhet for å være attraktive for europeiske prosjekter både i Horisont 2020 og Horisont Europa.

Den beste måten å forberede seg til Horisont Europa er å delta i de siste utlysningene i 2020, sier Oda Bjelland Mathiassen.

Skaff deg nettverk!

Oda Bjelland Mathiassen er rådgiver på Internasjonal avdeling hos Forskningsrådet og roser Bærekraftig Osloregion for høye ambisjoner og en klar handlingsplan for å nå målene sine.

– Dette passer for deg hvis du eller din bedrift har en utfordring dere ikke kan løse alene, en utfordring som løses bedre gjennom å samarbeide med de beste i Europa, om du ønsker å utvide nettverk og forbindelser internasjonalt. Lære mer, øke din egen og din organisasjons kompetanse, dele erfaringer.

Ifølge rådgiveren er det fremdeles mye penger igjen i potten til Horisont 2020. Videreføringen av dette programmet har allerede fått navnet Horisont Europa.

– Den beste måten å forberede seg til Horisont Europa er å delta i de siste utlysningene i 2020. Bruk nettverkene for alt de er verdt, oppfordrer hun.

I dag finnes det femten EU-nettverk i Norge, ti regionale og fem tematiske.

Har du en god idé eller behov for et relevant nettverk har Mathiassen oppfordringen klar:

– Ta kontakt med koordinatoren i EU-nettverket i din region. Delta på arrangementer. Vær åpen for å utvikle din idé sammen med andres ideer og jobbe i partnerskap. Sammen kan dere finne de nye og gode løsningene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.