EU-millioner til forskertalenter: - Våre virkemidler bidrar til å lykkes

Det ble nylig klart at sju unge forskere ved norske institusjoner i år får innvilget EUs høythengende stipend ERC Starting Grant. – Vi ser at våre nasjonale virkemidler bidrar til at forskere lykkes i ERC, sier adm. dir. John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd.

Adm.dir. John-Arne Røttingen oppfordrer unge forskere med ambisjoner om å benytte seg av Forskningsrådets støtteapparat. Elisabeth Schober (UiO) og Andreas Fagereng (SSB) er blant årets vinnere av EUs prestisjetunge ERC-stipend. Foto: Sverre Chr. Jarild, Johanna Markkula og WU Gutmann Center.

Det er stor prestisje å passere ERC Starting Grant-nåløyet. Finansieringen er en del av Horisont 2020, verdens største pott av forsknings- og innovasjonsmidler. De norske vinnerne fordeler seg på Universitetet i Oslo, NTNU og SSB og har hver fått tildelt om lag 15 millioner norske kroner. Stipendet deles ut til talentfulle forskere som allerede har utført fremragende forskning, men som fortsatt er på et tidlig stadium av karrieren.

– Dette gir en stor stjerne i margen. Mange unge forskere i Norge holder et høyt faglig nivå, men konkurransen internasjonalt er knallhard. Forskningsrådet jobber derfor aktivt for at norske kandidater skal lykkes med søknaden og har en rekke virkemidler tilgjengelige, sier Røttingen.

Støtte og veiledning

Virkemidlene inkluderer kurs i søknadsskriving, økonomisk støtte og veiledning med Forskningsrådets erfarne nasjonale kontaktpunkter (NCP). Lesedager hvor tidligere søknader blir gjort tilgjengelige for nye søkere har også stor nytteverdi. Følg med på arrangementer for å se når søknadsskrivekurs og lesedager blir annonsert.

– Vi ser også at Unge forskertalenter-programmet er en god treningsarena for de som senere søker ERC. Flere av de som har lyktes med ERC i år har tidligere fått støtte fra dette programmet. Vi oppfordrer unge forskere med ambisjoner om å heve sin vitenskapelige kvalitet, til å benytte seg av vårt støtteapparat.

Nyttig prosess

Universitetet i Oslo er institusjonen som i årets tildeling gjør det klart sterkest med hele fem av sju stipender.

Elisabeth Schober (UiO) har allerede markert seg som maritim antropolog. Hun fikk innvilget ERC-stipendet på tredje forsøk. Hennes EU-finansierte prosjekt heter PORTS og skal utforske verdens største havner.

– Sjøhandel er sentralt i verdensøkonomien, så for meg som vil undersøke hvordan det økonomiske tyngdepunktet beveger seg fra vest mot øst, er havnene et godt utgangspunkt.

Antropologen sier hun har lagt svært mye arbeid ned for å få innvilget prestisjestipendet, og at tidligere søknader til Forskningsrådet har vært en nyttig øvelse på veien.

– Ettersom jeg hadde søkt ERC før uten å nå helt opp, kunne jeg få en spesiell søknadsstøtte fra Forskningsrådet som var til stor hjelp, da kunne jeg bruke mer tid på søknaden. Jeg har også deltatt i Forskningsrådets FRIPRO-program “Unge forskertalenter”, det var en ekstremt nyttig læringsprosess i forkant av ERC. Jeg ble mye flinkere til å fokusere riktig, tørre å tenke stort, skrive søknad, gjøre intervju og kommunisere ideene mine.

God oppvarming

Andreas Fagereng ved Statistisk Sentralbyrå (SSB) er også en av de som kan feire ERC Starting Grant. Hans prosjekt 3D-In-Macro skal studere årsaker til og konsekvenser av økonomisk ulikhet. Å motta stipendet beskriver han som utrolig gøy og veldig uventet, siden konkurransen er så hard.

– Grunnideen til prosjektet hadde jeg diskutert med kolleger gjennom flere år, så den var relativt ferdig modnet da jeg skulle søke. Å ha søkt og fått innvilget midler fra Forskningsrådet før var en veldig god oppvarming. Det er "learning by doing". Jeg lærte også mye av et intervju det ikke gikk så bra på, da jeg søkte om Fripro-midler. Da skjønte jeg hva jeg måtte fokusere bedre på, det tok bort noe av stresset da jeg var i Brüssel for ERC-intervju.

SSB ga Fagereng frie tøyler til å bruke tid på søknad og forberedelser. Forskningsrådets såkalte nasjonale kontaktpunkter (NCP) oppfordret ham blant annet til å ta kurs i presentasjonsteknikk og trene på intervjusituasjonen, såkalte mock-intervjuer, noe han hadde stort utbytte av.

– Jeg gjorde mock-intervjuer med kolleger ved UiO med ERC-erfaring. Det var også veldig nyttig med samtaler og diskusjoner med tidligere ERC-stipendiater i Norge og utlandet. Folk deler gjerne sine erfaringer, ikke nøl med å spørre, avslutter han.

 

ERC Starting Grant går til disse prosjektene ved UiO, SSB og NTNU:

Ingrid Lossius Falkum, UiO: The Developing Communicator: Pragmatics, Sense Conventions and Non-Literal Uses of Language

Maja Janmyr, UiO: Protection without Ratification? International Refugee Law beyond States Parties to the 1951 Refugee Convention

Elisabeth Schober, UiO: Between Sea and City: Ethnographic explorations of infrastructure, work, and place around leading urban container ports

Bodhisattva Chattopadhyay, UiO: CoFutures: Pathways to Possible Presents

Francesca Verones, NTNU: Whales, waste and sea walnuts: incorporating human impacts on the marine ecosystem within life cycle impact assessment

Andreas Fagereng, SSB: Inequality in 3D – measurement and implications for macroeconomic theory

Are Skeie Hermansen, UiO: How Work Organizations Shape Ethnic Stratification across Immigrant Generations: Assimilation, Segregation, and Workplace Contexts

 

Andre om årets ERC Starting Grant-utdeling:

Storeslem til Universitetet i Oslo på europeiske prestisjestipender - igjen

EU-millioner til forskning på havner 

Storeslem for UiO: Får fem nye ERC-stipender

NTNU-forsker tildelt millionstipend fra EU

Plastsøppel sprer fremmede maneter og skjell

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 15.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.