Norsk ekspertgruppe for Havforskningstiåret etablert

En ekspertgruppe skal foreslå nasjonale bidrag, satsinger og forskningsprioriteringer knyttet til FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling (2021-2030).

FNs havforskningstiår skal gi et globalt løft for å heve kunnskapen om havene og sørge for at samfunnet kan ta kunnskapen i bruk, slik at vi når FNs bærekraftsmål.

– Norge er et lite land, men på havforskning er vi et land å regne med. Norge bør, skal og må bidra til FNs havforskningstiår, sier direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Ekspertgruppa
Ekspertgruppa på første møte i Forskningsrådet (Linda Nøstbakken var ikke med på bildet)

FNs Havforskningstiår starter i 2021, men den globale planleggingen er godt i gang. Her i Norge skal en ekspertgruppe på åtte personer foreslå hvordan vi nasjonalt kan bidra under tiåret og hvordan vi kan bruke tiåret til å tette kunnskapshull.

– Et velfungerende hav er helt nødvendig for å oppnå en bærekraftig utvikling sosialt, økonomisk og miljømessig for verden som helhet. Havforskningstiåret retter seg mot hele Agenda 2030, ikke bare havet selv, sier leder for ekspertgruppa, Peter Haugan.

Ekspertgruppa består av:

  • Peter Haugan (leder), programleder med ansvar for havforskning for utvikling ved Havforskningsinstituttet og professor ved Universitetet i Bergen
  • Arne Fredheim, forskningssjef ved SINTEF Ocean og professor ved NTNU
  • Stål Heggelund, fagsjef i Norsk Industri
  • Fredrik Myhre, seniorrådgiver fiskeri og havmiljø, WWF
  • Linda Nøstbakken, professor og prorektor ved Norges Handelshøyskole
  • Magnar Pedersen, divisjonsdirektør sjømat ved Nofima
  • Marit Reigstad, professor ved UiT Norges arktiske universitet og prosjektleder for Arven etter Nansen
  • Elana Wilson Rowe, forsker ved NUPI og professor ved Nord universitet

Involverer næringsliv, forskning og andre

Planen er at ekspertgruppa skal jobbe fram et rapportutkast til februar. Deretter vil Forskningsrådet arrangere innspills- og dialogmøter rundt om i landet. Målet er å få innspill fra forskningsmiljøer, næringsliv, forvaltning og andre som jobber med hav.

– Skal vi oppnå en bærekraftig utvikling av havet er vi helt avhengige av at forskning, næringsliv og andre samarbeider og er involvert i havforskningstiåret, sier Røttingen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2022, 11.02 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.