“Drømmeprofessor” mottar Forskningsrådets innovasjonspris

Forskergründer og professor ved NTNU Asgeir J. Sørensen mottar Forskningsrådets innovasjonspris for 2019. Han leder senter for fremragende forskning NTNU AMOS - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems og har sammen med andre AMOS nøkkelforskere startet syv vekstselskaper som tilsammen har en aksjonærverdi på flere hundre millioner kroner og sysselsetter over 200 personer.

– Hver dag går mange tusen nordmenn på jobb i en av havnæringene våre. Takket være forskergründere som Asgeir Sørensen og miljøer som AMOS, kommer Norge også i fremtiden til å være en verdensledende og betydningsfull havnasjon. Derfor er jeg veldig glad for å kunne dele ut denne prisen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, som delte ut prisen under Arendalsuka.

Havteknolog, professor og seriegründer Asgeir J. Sørensen sin innsats er på et felt som er særlig viktig for Norge. Hans unike koblinger av utdanning, forskning, teknologi og innovasjon videreutvikler og styrker havnasjonen, både økonomisk og med tanke på kunnskap og kompetanse.

Anerkjent forskergründer

Forskergründer og professor ved NTNU Asgeir J. Sørensen mottar Forskningsrådets innovasjonspris for 2019. (Foto: NTNU)

Sørensen kom fra industrien til akademia. Han er professor og senterleder og har sammen med kolleger fra NTNU gründet Marine Cybernetics som gikk til DNV GL i 2014 samt selskapene Eelume AS og Ecotone AS. Marine Cybernetics og Ecotone ble stiftet mens han var nøkkelforsker i SFF CeSOS (2003-2012). Ved NTNU AMOS er så langt 5 selskaper etablert, et av disse er også undervannsdrone-selskapet Blueye AS. Sammen med kolleger er han i disse dager i ferd med å etablere det sjette selskapet fra AMOS på autonome ferger for båttransport over kortere strekninger i urbane strøk. Til sammen har selskapene en aksjonærverdi på flere 100 millioner kroner og sysselsetter over 200 personer. Samtlige selskaper er i vekst. Utover gründervirksomhet har NTNU AMOS en rekker innovasjon- og forskningsprosjekter i samarbeid med partnerne DNV GL, Equinor, SINTEF Ocean, og SINTEF Digital og ikke minst en rekke andre industriselskaper og offentlige aktører.

Sørensen er anerkjent forsker innen marin kybernetikk og har jobbet med prosjekter innenfor en rekke ulike maritime teknologier; som undervannsdroner, offshore vindturbiner, havbrukskonstruksjoner, autonome skip og subsea-teknologi. Han er en populær foreleser og er kjent for å drive frem talenter og bygge team. Han har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og er tett på den maritime industrien og annet norsk næringsliv.
Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning skapes, brukes, utfordres, verdsettes og deles av alle slik at det faktisk bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn.

– For oss er Asgeir J. Sørensen er på mange måter en drømmeprofessor. Han er et godt eksempel på at langsiktig satsing på forskning og innovasjon gir verdiskaping og nye bedriftsetableringer og arbeidsplasser. Sørensen er en forskergründer og det trenger vi flere av i Norge, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

TNS Kantar befolkningsundersøkelse fra april i år viser at nesten 9 av 10 mener forskning er til nytte for allmenheten. Vi kan ikke ta denne støtten for gitt, derfor er det viktig å vise at forskning og innovasjon både bidrar til å skape arbeidsplasser og løse viktige samfunnsutfordringer.

Unikt miljø som løfter frem nye talenter

Sørensen er kjent for å løfte opp talenter ut i markedet. Ved AMOS-senteret er over 80 PhD-kandidater utdannet seg innen havteknologi og ytterlig 40+ er underveis. Årlig er nærmere 100 MSc studenter også tilknyttet AMOS via sine hovedoppgaver tett knyttet til forskningsfronten. De fleste jobber nå i privat næringsliv, mens en del fortsetter i akademia. AMOS har status som SFF – Senter for fremragende forskning og har mottatt støtte fra Forskningsrådet. Dette er en massiv tilførsel av spisskompetanse og kunnskap til det norske samfunnet og har stor betydning for vår konkurransekraft i årene som kommer.

– Jeg er en del av et unikt norsk super-cluster. Det norske havteknologimiljøet med shipping, olje og gass, fiskerier & havbruk, offshore fornybar energi, marin forskning, kystinfrastruktur og marine mineraler er verdensledende. Som en del av dette clusteret har vi mestret å skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap fundamentert i fremragende forskning. Jeg har jobbet i det private næringsliv på den internasjonale arena i mange år, og jeg tror det har vært avgjørende for vår suksess at vi har klart å ta med forretningskunnskap og gründermentalitet inn i forskningsverdenen, sier prisvinneren.

Juryens begrunnelse:

Asgeir J. Sørensen er nær en institusjon innenfor havteknologifeltet. Han kom fra industrien til akademia og leder SFFen AMOS - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems ved NTNU. Sørensen er topp forsker, beskattet foreleser, driver frem talenter og innovasjoner, har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og er tett på den maritime industrien og annet norsk næringsliv. Han har fra NTNU gründet Marine Cybernetics som gikk til DNV GL samt de forskningsbaserte selskapene Eelume AS og Ecotone AS. Også undervannsdrone-selskapet Blueye AS er spinn-out fra AMOS. Sørensens innsats er på et felt som er særlig viktig for Norge og hans unike koblinger av utdanning, forskning, teknologi og innovasjon videreutvikler og styrker havnasjonen.

Om forskningsrådets innovasjonspris:

Forskningsrådets innovasjonspris er på 500 000 kroner, og gis årlig til en virksomhet eller person som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og på den måten skapt forskningsbasert innovasjon. Beløpet er øremerket innovasjonsaktiviteter.

SFF – Sentre for fremragende forskning:

Sentrene for fremragende forskning (SFF) arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger. Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, med forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som viktige delmål. SFF-ene har mulighet for støtte i inntil ti år (5 + 5). Dette gir institusjonene rom for å omstrukturere sine forskningsmiljøer og utvikle nye samarbeid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 23.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.