To nye samfunnsvitenskapelige forskningssentre for miljøvennlig energi

Norges forskningsråd har tildelt to nye sentre for samfunnsvitenskapelig energiforskning (FME Samfunn).

På bildet er Tone Ibenholt (Forskningsrådet), Tanja Winther (INCLUDE), Asgeir Tomasgard (NTRANS), Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg under tildeling av FME-status 21. mai 2019.
Tone Ibenholt (Forskningsrådet), Tanja Winther (INCLUDE), Asgeir Tomasgard (NTRANS), Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg under tildeling av FME-status 21. mai 2019. (Foto: Thomas Keilman)

 

På Energiforskningskonferansen tirsdag 21. mai, kunngjorde olje- og energiministeren at følgende to sentre får status som FME innenfor samfunnsvitenskap:

  • Norwegian Centre for Energy Transition strategies - NTRANS 
    Vertsinstitusjon: NTNU
  • INCLUsive Decarbonization and Energy transition - a centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders - INCLUDE
    Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo

Olje- og energidepartementet finansierer de nye sentrene gjennom Forskningsrådet med 200 millioner kroner. I tillegg vil sentrene få finansiering fra brukerpartnere og forskningsinstitusjoner.

Hvert senter kan ha FME-status i inntil åtte år. Forskningssentrene for miljøvennlig energi samler de beste norske forskningsmiljøene og brukere i næringsliv og forvaltning til felles og langsiktig samarbeid om sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet. I tillegg til sentrene innenfor samfunnsvitenskap, ble det etablert åtte teknologisk rettede FME-er i 2016. Det forventes at de nye samfunnsvitenskapelige FME-ene skal samarbeide nært med de teknologirettede sentrene.

De to nye FME-ene erstatter tre samfunnsvitenskapelige sentre som ble etablert i 2011 og som vil avsluttes i løpet av de neste månedene.