42 millioner kr til norske EU-deltakere skal øke prosjektenes effekt i samfunnet

45 norske aktører med en sentral rolle i Horisont 2020-prosjekter får til sammen 42,3 millioner kroner i støtte til sitt arbeid med å øke samfunnseffekten av prosjektene i Norge.

Forskningsrådet har gjennomført en pilotutlysning med forsterkningsmidler for å øke samfunnseffekten fra Horisont 2020-prosjekter.

- Ordningen har som mål å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen som kommer ut av Horisont 2020-prosjektene. På denne måten forsterkes virkningene og samfunnseffekten av prosjektene i Norge, sier Kristin Danielsen, områdedirektør i Forskningsrådet.

Forsterkningsordningen er rettet mot en avgrenset søkergruppe som består av norske deltagere med en sentral rolle i et Horisont 2020-prosjekt. Midlene er ikke en tilleggsfinansiering av aktivitetene i EU-prosjektet, men skal benyttes til selvstendige aktiviteter.

- Det var stor interesse blant søkermiljøene, og vi mottok 94 søknader. Søknadene holdt gjennomgående høy kvalitet, sier Danielsen.

Aktører fra næringsliv, FoU-sektoren og offentlig sektor er med i prosjektene som får støtte.

Årets utlysning av forsterkningsmidler til Horisont 2020-deltakere er en pilotordning, og Forskningsrådet vil vurdere hvorvidt ordningen skal videreføres.