42 millioner kr til norske EU-deltakere skal øke prosjektenes effekt i samfunnet

45 norske aktører med en sentral rolle i Horisont 2020-prosjekter får til sammen 42,3 millioner kroner i støtte til sitt arbeid med å øke samfunnseffekten av prosjektene i Norge.

Forskningsrådet har gjennomført en pilotutlysning med forsterkningsmidler for å øke samfunnseffekten fra Horisont 2020-prosjekter.

- Ordningen har som mål å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen som kommer ut av Horisont 2020-prosjektene. På denne måten forsterkes virkningene og samfunnseffekten av prosjektene i Norge, sier Kristin Danielsen, områdedirektør i Forskningsrådet.

Forsterkningsordningen er rettet mot en avgrenset søkergruppe som består av norske deltagere med en sentral rolle i et Horisont 2020-prosjekt. Midlene er ikke en tilleggsfinansiering av aktivitetene i EU-prosjektet, men skal benyttes til selvstendige aktiviteter.

- Det var stor interesse blant søkermiljøene, og vi mottok 94 søknader. Søknadene holdt gjennomgående høy kvalitet, sier Danielsen.

Aktører fra næringsliv, FoU-sektoren og offentlig sektor er med i prosjektene som får støtte.

Årets utlysning av forsterkningsmidler til Horisont 2020-deltakere er en pilotordning, og Forskningsrådet vil vurdere hvorvidt ordningen skal videreføres.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 19.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.