3198 søknader til april-fristen 2019

Aldri har Forskningsrådet lyst ut så mye penger eller mottatt så mange søknader til en og samme frist. Tre milliarder kroner var lyst ut.

Det store antallet søknader skyldes at alle årets utlysninger av Forskerprosjekt, 25 utlysninger, for første gang er samlet til en og samme frist. Tilsvarende gjelder Samarbeidsprosjekt for næringsliv og samfunnsutvikling, der det var 11 utlysninger.

Felles frister, sammen med innføringen av felles vurderingskriterier, er et viktig skritt på veien for å kunne gjennomføre søknadsbehandlingen mer enhetlig på tvers av programmene.

- Forskningsmiljøene har nedlagt et stort arbeid i å skrive søknader. Nå ligger ballen hos oss i Forskningsrådet. Første trinn i vårt arbeid er å finne gode internasjonale fageksperter til å vurdere alle søknadene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Hele 73 prosent av søknadsmassen var søknader om Forskerprosjekt, de resterende er søknader til Unge forskertalenter (15 prosent) og Annen støtte (mobilitetsstipend og samarbeidsprosjekter) (12 prosent). UH-sektoren står for et flertall av søknadene – 65 prosent. De øvrige søknadene kom hovedsakelig fra instituttsektoren. Totalt ble det søkt om over 30 milliarder kroner i støtte til forskningsprosjekter.

Se oversikt over prosjektene, regional fordeling, antall søknader per program med mer.

Fakta om søknadsfristen: