185 millioner kroner til innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådet lyser ut 185 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter samarbeider med forskere om å løse samfunnsutfordringer.

Det er offentlig sektor selv som kjenner problemstillingene og som gjennom samarbeid med forskere skal utvikle løsninger på sine egne utfordringer.

Mange sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt innovasjonsprosjekt i denne utlysningen, som særlig har fokus på innovasjon i utdanningssektoren, helse- og velferdstjenester, transport og digitalisering.

Vil ha dobbelt så mye samarbeid

– Det foregår masse god innovasjon i norske kommuner i dag, men bare 15 prosent av kommunene oppgir at de har samarbeidet med forskere om sin siste innovasjon. Det tallet burde vært mye høyere, og det er akkurat det vi ønsker denne utlysningen vil gjøre noe med, sier direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

I følge rapporten "Nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren" som Menon nylig utarbeidet på oppdrag fra Forskningsrådet, har samarbeid med forskere om innovasjon i offentlig sektor mange fordeler. Det øker kvaliteten på innovasjonene, en større del av prosjektene realiseres, tilfredsheten blant de ansatte øker og kompetansen til alle involverte heves.

Fristen for å sende inn søknad om innovasjonsprosjekt i offentlig sektor er 25. september.

Her finner du informasjonen du trenger for å søke Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, søknadsskjemaet og kontaktinformasjon: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Har du lyst til å se hvilke prosjekter som fikk midler til innovasjon i offentlig sektor i fjor, ta en titt i Forskningsrådets prosjektbank