– Ansvaret for forskning og utvikling skal ligge i Forskningsrådet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har varslet en grundig gjennomgang av det offentlige virkemiddelapparatet. 8. november ble konsulentenes rapport om virkemiddelapparatet offentliggjort og lagt ut for innspill.

Rapporten gir gode beskrivelser og mange presise analyser. Den danner et godt grunnlag for videre arbeid med å utvikle et fremtidsrettet virkemiddelapparat, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.
Rapporten anbefaler en mer strømlinjeformet organisering med fire inngangsporter for brukere og fire grupperinger av virkemidler innen 1) forskningsdrevet innovasjon (Forskningsrådets ansvar), 2) forretningsdrevet innovasjon og vekst (Innovasjon Norges ansvar). Siva og Doga er foreslått overført til Innovasjon Norge 3) eksportfinansiering og 4) egenkapitalinvesteringer.

Rapporten påpeker at det må på plass en tydeligere rollefordeling mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge. – Vi er fornøyde med at rapporten bekrefter at Forskningsrådet skal, i tillegg til virkemidler for forskning, forvalte midler til forskningsdrevet og forskningstøttet innovasjon. Ansvaret for alt som involverer forskning og utvikling skal altså ligge i Forskningsrådet sier Røttingen.

Norsk økonomi skal gjennom en viktig omstilling de kommende årene, og det er viktigere enn noensinne med en tett kobling mellom forsking og innovasjon. Næringslivet må doble sine investeringer i forskning og utvikling. Det internasjonale samarbeidet vil bli stadig viktigere i denne sammenhengen.

– Norge må satse tungt på EU sitt neste rammeprogram Horisont Europa. 90 prosent av norske prosjekter som lykkes i Europa har fått støtte og veiledning fra Forskningsrådet underveis i prosessen. Forskningsrådet har vært aktive i å utvikle innretningen til Horisont Europa som er godt tilpasset norske miljøer. Vi er glade for at rapporten sier at vi fortsatt bør ha hovedansvaret for Norges arbeid for at norske aktører deltar aktivt i dette store forsknings- og innovasjonsprogrammet, sier Røttingen.

Næringsdepartementet har nå åpnet for innspill med frist 20. desember 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 15.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.