Nytt veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Sør-Afrika

Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har fått utarbeidet et veikart som oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Sør-Afrika og hvilke temaer som er særskilt aktuelle for samarbeid i årene fremover. Forsøpling i havet og smeltende ispoler er noen av våre felles samfunnsutfordringer som ønskes løst med forskningssamarbeid.

I disse dager besøker en stor norsk delegasjon fra kunnskapssektoren Sør-Afrika der målsettingen er å få til mer forsknings- og utdanningssamarbeid mellom landet.

- Landet er et økonomisk sentrum i Afrika og et voksende marked for norsk næringsliv, sier Forskningsrådets områdedirektør for internasjonalisering, Kristin Danielsen.

Begge landene har lange kystlinjer og omgitt av mye hav og har derfor flere felles samfunnsutfordringer som forsøpling av havet og klimaendringer. – Ingen av landene klarer å løse disse felles utfordringene alene men samarbeider vi om forskning og innovasjon står vi sterkere, sier Danielsen.

Mange områder for samarbeid

Forskningssamarbeidet mellom Sør-Afrika og Norge har hatt en sterk økning de siste ti årene. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028 løfter frem en rekke temaer som er relevante for ytterligere norsk-sør-afrikansk samarbeid. Dette er blant annet innen hav, klima, energi, miljø og helse. I det nye veikartet oppsummeres områdene som er særlig aktuelle for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom landene, samt status for samarbeidet. 

Programmer spesielt rettet mot Sør-Afrika
Forskningsrådet har sammen med sin søsterorganisasjon i Sør-Afrika, National Research Foundation, administrert bilaterale forskningssamarbeidsprogrammer siden 2002. Det siste – SANOCEAN - hadde utlysning tidligere i år. Programmet skal styrke kunnskapsbasert bærekraftig utvikling innen hav, havrom, miljø og fornybar energi i Sør-Afrika og Norge. I tillegg finansierer INTPART-ordningen også en rekke prosjekter med sørafrikanske partnere.

Fellessøknader til Horisont 2020

Sør-Afrika legger stor vekt på forskningens og innovasjonens rolle som vekstfaktor og bidrag til økonomisk utvikling og velferd. Landet er et av de få ikke-europeiske som har spesialstatus som strategisk partner i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Fellessøknader fra Norge og Sør-Afrika til Horisont 2020, har en suksessrate på hele 35 prosent.