Innspillsrunde om Plan S

Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S, kommer innen utgangen av november med en veileder for hvordan planen skal implementeres. Veilederen vil være et utgangspunkt for konsultasjoner og innspill både internasjonalt og nasjonalt. Innspillsrunden starter rundt 1. desember.

Da koalisjonen ble etablert tidligere i år, ble det lansert en plattform med prinsipper som deltakerne sluttet seg til. Siden den gang har koalisjonen arbeidet med et dokument som både går dypere inn på hvordan prinsippene i plattformen skal forstås og hvordan Plan S kan implementeres. Dette arbeidet har vært ledet av Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen og David Sweeney fra det britiske forskningsrådet UKRI.

- Siden lanseringen i september har det kommet en rekke innspill fra enkeltpersoner og organisasjoner. Innspillene har vært nyttig i arbeidet med å konkretisere prinsippene og gi råd om hvordan Plan S best skal settes ut i live. Arbeidet med veilederen er nå i sluttfasen og cOAlition S planlegger å offentliggjøre den innen utgangen av november, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

- Forskningsrådet planlegger i tillegg til dette en nasjonal innspillsrunde slik at våre vurderinger av veilederen kan forankres i synspunkter i det norske samfunnet og forskningssystemet, sier Røttingen. Dette er i praksis en høring i regi av Forskningsrådet og tilsvarende som vi av og til har for viktige policy-dokumenter.

Forskningsrådet har i samarbeid med universitetene planlagt åpne møter i de største universitetsbyene Trondheim, Oslo og Bergen i løpet av november og tidlig desember. Her vil Forskningsrådets direktør delta i debatter om åpen tilgang og implementering av Plan S.

Fakta:
cOAlition S er støttet av EU-kommisjonen, ERC og 13 nasjonale forskningsråd fra 12 europeiske land, blant annet Storbritannia, Nederland, Frankrike og Finland. I tillegg har de private stiftelsene Bill & Melinda Gates Foundation fra USA og britiske Wellcome Trust sluttet seg til. Tidligere denne uken ble det også klart at det svenske Riksbankens Jubileumsfond blir del av den voksende koalisjonen for åpen tilgang.