Forskningsrådets innovasjonspris til Zivid – utvikler og produsent av "robotøyne"

Teknologibedriften Zivid har fått Forskningsrådets innovasjonspris for 2018. Zivid har satset på forskning i flere år, og har nå posisjonert bedriften til å ta en viktig rolle i utviklingen av industri 4.0 i Norge og internasjonalt.

[Asset Included(Id:1254036330250;Type:ImageFile_flex)]

– Norge har en unik posisjon og mulighet for å ta en viktig rolle innen grønn og bærekraftig industri. Med langsiktig satsing på forskning og innovasjon har Zivid utviklet et 3D-kamera som gir helt nye muligheter i industrien. Vi trenger flere slike bedrifter i Norge. Forskningsrådets innovasjonspris er vel fortjent, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen som delte ut prisen på et arrangement under Arendalsuka i dag.

– Zivid har utviklet et imponerende produkt, med sitt 3D-kamera som gir roboter øyne. De er et godt eksempel på at langsiktig satsing på forskning og innovasjon gir verdiskaping og nye bedriftsetableringer, sier John-Arne Røttingen.

Etablerer høyteknologisk industri i Nydalen i Oslo

Zivid AS ble etablert av gründerne Henrik Schumann-Olsen og Øystein Skotheim i 2015. Begge var ansatt i SINTEF og de så at industrien hadde et behov for å gi roboter "øyne". Gjennom flere år jobbet de sammen om å utvikle et 3D-kamera og programvare som kunne løse utfordringen, slik at roboter skal kunne "se" med ekstrem nøyaktighet og gjennomføre avanserte operasjoner. Forskningen har vært finansiert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SINTEF.

Etter å ha vist frem en prototype på den største messen for robotsyn i Tyskland i slutten av 2014 opplevde Schumann-Olsen og Skotheim stor interesse fra markedet for å kjøpe 3D-kamerat. De etablerte et selskap, først i Startuplabs lokaler i Forskningsparken i Oslo, og nylig flyttet de ut derfra og bygger nå ny, høyteknologisk industri i gamle, tradisjonelle industrilokaler i Nydalen. De har nå 26 ansatte og regner med å bli 30 innen utgangen av året.

[Asset Included(Id:1254036317357;Type:ImageFile_flex)]– Vi har allerede kunder fra hele verden, og har nylig etablert et salgskontor i USA. Det føles bra at de årene vi har brukt på forskning og utvikling viser seg å gi avkastning og at vi nå er et selskap i sterk vekst. Vi opplever stor interesse fra folk som vil jobbe hos oss, og fra potensielle kunder nasjonalt og internasjonalt. Det er en ære å få Forskningsrådets innovasjonspris, og støtten vi har fått fra Forskningsrådet underveis har vært viktig for at vi har kommet dit vi er i dag, sier Henrik Schumann-Olsen.

Gründerne har fått støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge til flere prosjekter helt siden de var ansatt i SINTEF og har også aktiv støtte til prosjekter hvor de forsker på nye bruksområder for kameraet.

Forskningsrådets innovasjonspris er på 500 000 kroner, og gis årlig til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og på den måten skapt forskningsbasert innovasjon.

Mer om Zivid og 3D kameraet på zivid.com

​Henrik Schumann-Olsen holdt også et innlegg om bedriften på fremleggelse av Forskningsrådets årsrapport for 2017. Innlegget kan du se her:

Alle bedrifter kan nå søke støtte til innovasjonsprosjekter. Søknadsfrist er 10. oktober. Det er mulig å sende inn en skisse innen 29. august 2018 og få tilbakemelding på den før endelig søknad sendes inn. Les mer om mulighetene her: 

Juryens begrunnelse:
Zivid as ble etablert i 2015 og har i dag 26 ansatte. Gründerne kom fra SINTEF og hadde med seg 3D-kamerateknologi med ekstrem nøyaktighet for robot- og automasjonsløsninger. Internasjonal eksponering viste at konseptet lå foran konkurrerende løsninger, og dette ble starten på Zivid. Det ble tidlig hentet risikokapital til utviklingsarbeidet. Basisproduktet, Zivids 3D-kamera, er kommersialisert. Dette er utgangspunktet for FoU-tunge forbedringer der bedriften er med i ulike prosjekter for å spre kompetanse og sikre seg verdifull ny kunnskap. Bedriften har vært aktiv bruker av Forskningsrådets BIA, FORNY2020 og SkatteFUNN, og nå sist et prosjekt for å gjøre 3D-kameraet forberedt for krevende "pick, place and verify"-robotløsninger. Dette stiller høye krav til et raskt og nøyaktig synssystem for at roboten skal gjenkjenne, evaluere og handle utfra varierende arbeidsoppgaver. Juryen påpeker et bredt potensiale for videre bruk, eksempelvis innen helse- og omsorgssektoren. 3D-kameraet har vunnet internasjonale priser, også for design. Zivid er et resultat av årelang, fokusert FoU-innsats innen industri 4.0-segmentet, og bedriften har ambisjoner om å skape et internasjonalt kompetansemiljø innen 3D i Nydalen, hvor bedriften etablerte seg da de nylig flyttet ut fra Forskningsparken.