Deler ut 196 millioner til forskning på IKT-sikkerhet

Forskningsrådet gir støtte til 11 forskningsprosjekter som skal redusere digital sårbarhet i samfunnet. Prosjektene dekker viktige samfunnsområder som IKT-sikkerhet innen helse, energi, nettverk og samferdsel.

– Digital sikkerhet blir stadig viktigere når mer og mer blir digitalt og koblet til nett. Vi trenger kompetente forskningsmiljøer som samarbeider godt med næringsliv og offentlig sektor for å skape løsninger som beskytter samfunnet mot digitale trusler. Derfor har regjeringen trappet opp forskningsinnsatsen på IKT-sikkerhet, og jeg er glad for at Forskningsrådet kan gi støtte til 11 nye viktige prosjekter i dag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

[Asset Included(Id:1254037571969;Type:ImageFile_flex)]

Digital sikkerhet og sårbarheter i samfunnskritiske infrastrukturer er en stor utfordring, både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet krever samarbeid mellom forskningsmiljøer og på tvers av fagområder. Det krever også at næringsliv og offentlige virksomheter som har ansvar for de kritiske infrastrukturene involveres. Alle prosjektene som får støtte evner å få til denne koplingen. Prosjektene finansierer 18 PhD- og 13 postdoktorstipend og bidrar til å utdanne flere med spisskompetanse innenfor digital sikkerhet.

– Forskningsrådet har prioritert IKT-sikkerhet høyt siden 2014 og har bidratt til å bygge gode forskningsmiljøer innenfor digital sikkerhet. Med de 196 millionene vi deler ut nå ønsker vi å koble forskningen med de områdene hvor samfunnet trenger det mest. Vi er glade for at vi har fått gode prosjekter innenfor blant annet helse, energi, nettverk og samferdsel, hvor forskerne har relevante partnere fra både næringsliv og offentlig sektor, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Lover ytterligere satsing på IKT-sikkerhet

Regjeringen legger opp til å bruke 800 millioner kroner på et teknologiløft de neste fire årene. Eksempler på satsingsområder som kan være særlig aktuelle er muliggjørende og industrielle teknologier, spesielt grunnleggende IKT-forskning og IKT-sikkerhet. Regjeringen vil også trappe opp innsatsen til FoU i næringslivet med 450 mill. kroner over fire år.

– For å få til et teknologiløft må vi også satse på forskning og utvikling i næringslivet. Den totale forsknings- og utviklingsinnsatsen i Norge ligger på rundt to prosent av brutto nasjonalprodukt. Det ønsker regjeringen å øke til tre prosent innen 2030. Selv om tallene peker i riktig retning, så må bedriftene forske mer. Derfor har regjeringen blant annet foreslått å bevilge mer penger til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene i 2019-budsjettet, slik at de kan være en aktiv samarbeidspartner for bedrifter i nye næringer, sier Iselin Nybø.
 

Prosjekttittel
og prosjektnummer 

Prosjektansvarlig

Bevilget beløp

CybWin: Cybersecurity Platform for Assessment and Training for Critical Infrastructures – Legacy to Digital Twin

Prosjektnummer 287808

Institutt for energiteknikk, avdeling Halden.

 

24 500 000

TSAR: AI-driven testing of false data injection attacks against transport infrastructures

Prosjektnummer 287893

Simula Research Laboratory

9 995 000

SmartMed: Secure and accountable sharing of medical records using smart contracts and blockchain

Prosjektnummer 288106

Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturfaglige fakultet – Institutt for informatikk

16 924 000

Vulnerability in the Robot Society (VIROS)

Prosjektnummer 288285

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Institutt for privatrett

24 997 000

Stability under Adversary Influence of Transmission Grids

Prosjektnummer 288396

NTNU, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

9 602 000

Lightweight Cryptography for Future Smart Networks

Prosjektnummer 288545

NTNU, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

11 028 000

Cyber-Physical Security for Safety-Critical Aviation Operations

Prosjektnummer 288634

SINTEF Digital

12 049 000

RELINK: Relinking the weak link. Building resilient digital households through interdisciplinary and multilevel exploration and intervention.

Prosjektnummer 288663

OsloMet - storbyuniversitetet

14 222 000

Digital vulnerability and national autonomy

Prosjektnummer 288744

Center for Digital Engineering AS (Simula + OsloMet)

24 987 000

SecureIT: Reducing Digital Vulnerabilities by Providing Software Engineers with Intelligent Automated Software Security Assessment Technology

Prosjektnummer 288787

Simula Research  Laboratory 

24 018 000

Reinforcing the Health Data Infrastructure in Mobility and Assurance through Data Democratization

Prosjektnummer 288856

NTNU, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

23 750 000

 

11 prosjekter, samlet bevilgning

196 072 000