Åsgard: Ny søknadsfrist for norske søkere som vil reise til Frankrike

Norske søkere fra forskning, innovasjon og teknologioverføring som vil reise til Frankrike, er nå invitert til å søke innen 15. desember 2018. Åsgard ordningen fortsetter å være en del av samarbeidet mellom Norge og Frankrike etter avviklingen av Fransk-norsk stiftelse (FNS).

"Åsgard" er et samarbeid mellom Forskningsrådet og den franske ambassaden i Oslo. Ordningen består av to tilbud, "Åsgard forskning" og "Åsgard innovasjon". Med midler fra ordningen kan franske og norske aktører fra forskning, innovasjon og teknologioverføring reise på en ukes besøk til henholdsvis Norge og Frankrike. I løpet av oppholdet får de besøke relevante forskningsmiljøer og offentlige og private organisasjoner.

Søknadsfrist for norske søkere er 15. desember 2018. Mer informasjon og søknadsskjema ligger på den franske ambassaden sine nettsider.

Fransk-norsk stiftelse erstattet av ny samarbeidsform
Fransk-norsk stiftelse (FNS) ble opprettet i 1983 og har finansiert 132 bilaterale prosjekter i perioden 1988-2017. Åsgard ordningen har tidligere ligget under FNS, og nærmere 150 besøk mellom de to landene ble gjennomført i FNS' virketid.

FNS ble avviklet i 2018, og blir erstattet av en ny samarbeidsform, der hovedmålet er å stimulere norske og franske aktører til multilaterale samarbeid under EUs rammeprogram. I slutten av september ble det avholdt et bilateralt seminar i Paris for å diskutere det fremtidige samarbeidet.

Formalisert samarbeid med den franske ambassaden
En del av samarbeidet mellom våre to land går allerede via en avtale som ble signert tidlig i 2018 mellom Forskningsrådet og vitenskapssesjonen til den franske ambassaden.

Åsgard ordningen er blant aktivitetene som faller inn under denne samarbeidsavtalen, og ordningen administreres av Institut français de Norvège (IFN).