Gå direkte til innhold
 

Åpen forskning

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. En viktig forskningspolitisk målsetting er at resultatene av offentlig finansiert forskning er offentlig tilgjengelige.

Policy for åpen forskning

Forskningsrådet skal lage en helhetlig policy for åpen forskning. Temaene er åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og folkeforskning. Relevante miljøer kan sende oss innspill fram til 1.2.19.

Åpen tilgang til forskningsdata

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen, både fordi resultater enklere kan valideres og etterprøves, og fordi data kan brukes på nye måter og i kombinasjon med andre data.

Åpen tilgang til publikasjoner

Open Access innebærer at man ikke trenger å betale abonnement for å lese artikler i vitenskapelige tidsskrift. Det gjør forskningen åpnere og gir større gjennomslag i samfunnet.