Gå direkte til innhold
 

Evalueringer av politiske reformer

Forskningsrådet administrerer en rekke forskningsbaserte evalueringer av politiske initiativ og samfunnsreformer, ofte på bestilling fra ulike departement.

De forskningsbaserte evalueringene tar sikte på å gi kunnskap om og skape erfaringsgrunnlag fra politiske initierte reformer og ordninger.

Pågående evalueringer

Evaluering av Pensjonsreformen (2011-2018)
Evaluering av Fritt behandlingsvalg (2017-2020)
Evaluering av Pakkeforløp for kreft (2017-2020)
Evaluering av rituell omskjæring av gutter (2017-2020)
Resultatevaluering av Omsorg2020 (2017-2021)
 

Avsluttede evalueringer - omtale og rapporter

Evaluering av Samhandlingsreformen (2012-2016)
Evaluering av Mammografiprogrammet (2007-2015)
Evaluering av NAV-reformen (2006-2013)
Evaluering av doktorgradsutdanningen (2011-2012)
Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2009)
Evaluering av sykehusreformen (2007)
Evaluering av kvalitetsreformen (2007)
Evaluering av fastlegeordningen (2006)
Evaluering av norsk forskerutdanning (2002)

Evalueringsrapporter som kan bestilles:

Evaluering av Reform 97 (2003)
Evaluering av kontantstøtteordningen (2001)
Evaluering av Høgskolereformen (1999)

Publisert:
24.11.2007
Sist oppdatert:
01.11.2017