Gå direkte til innhold
 

Forskingsrådets visuelle profil

Retningsliner for Forskingsrådets visuelle profil og logobruk med nedlasting av malar og logoar.

Den overordna visuelle profilen skal medverke til at Forskingsrådet framstår som ein heilskapleg og tydeleg aktør. Både logo, fargar og andre profilelement skal knyte saman dei ulike aktivitetane i Forskingsrådet.

Forskingsrådet har utarbeidd ein profilmanual med retningslinjer for grafisk design og produksjon. Manualen inneheld malar for utforming av trykksaker og nedlastbare logoar.

Logoen finst på bokmål, nynorsk og engelsk og kan trykkast i fargar, svart og negativ. Logoen skal alltid framstå både med symbol og tekst, og det er ikkje høve til å endre eller justere dette. Symbolet skal altså ikkje brukast åleine. Du finn retningslinjer for logobruk i manualen.

Publisert:
01.11.2006
Sist oppdatert:
25.05.2016