Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Bedriftsprosjekter - Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRIBEDRIFT)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Hovedmålet med VRI er å utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i arbeidslivet.

Hvorfor bedriftsprosjekt?
Midlene skal orientere bedrifter som har liten erfaring med forskning, mot å bruke mer forskning i sitt utviklings- og innovasjonsarbeid. I et VRI bedriftsprosjekt må bedriften samarbeide med et FoU-miljø. Sammen skal de ta tak i utfordringer som krever ny kunnskap og søke å løse disse gjennom mindre FoU-oppgaver. Utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester er mål for bedriftsprosjektene. Prosjektene kan også være forprosjekter for å få til dette på litt lengre sikt.  

Bedriften søker sin regionale VRI-satsing om bedriftsprosjektmidler via denne utlysningen hos Forskningsrådet. VRI er regionalisert, det vil si at den enkelte region har sine satsingsområder og prosjekter. Søkere må derfor ta kontakt med sin regionale VRI-satsing for nærmere informasjon før søknad sendes.

 

 

 

 

 

 

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet i hele landet. Bedriften bes ta kontakt med sin VRI-region før søknaden sendes inn.

Varighet:

Løpende utlysning

Kontaktpersoner