Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

VERDIKT (VERDIKT)

Frist Utlysning
28.11.2012
13:00 CET
Gjennomført
Grønn IKT eller smarte IKT-løsninger innenfor helse, omsorg og velferd Velg
17.10.2012
13:00 CEST
Gjennomført
StorIKT-prosjekter i VERDIKT inviteres til å søke om forlengelse på 2 – 3 år Velg
17.10.2012
13:00 CEST
Gjennomført
Prosjektidéer - Grønn IKT og Smarte IKT-løsninger for helse og velferd Velg
08.06.2011
13:00 CEST
Gjennomført
80 millioner til Forskerprosjekter og Kompetanseprosjekter rettet mot Fremtidens internett Velg
08.06.2011
13:00 CEST
Gjennomført
Planlagt utlysning “Fremtidens internett rettet mot forskningsinstitusjoner” Velg
16.02.2011
13:00 CET
Gjennomført
80 millioner til Innovasjonsprosjekter rettet mot Fremtidens internett Velg
16.02.2011
13:00 CET
Gjennomført
14 millioner til Verdinettverk for økt verdiskaping og internasjonalisering av norsk IKT-forskning Velg
16.02.2011
13:00 CET
Gjennomført
Planlagt utlysning “Fremtidens internett rettet mot næringslivet og offentlig sektor” Velg
25.11.2009
13:00 CET
Gjennomført
200 millioner til Fremtidens internett Velg
25.11.2009
13:00 CET
Gjennomført
Planlagt utlysning av 200 millioner til Fremtidens internett Velg
14.10.2009
23:59 CEST
Gjennomført
Obligatorisk og valgfri skisse til søknadsfristen 25.11.2009 Velg
15.10.2008
12:00 CEST
Gjennomført
IKT-forskning med fokus på samfunnsutfordringer Velg
28.11.2007
18:00 CET
Gjennomført
6. Utlysning av midler i VERDIKT - Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT Velg
05.06.2007
14:00 CEST
Gjennomført
Utlysning av NORDITE-midler i VERDIKT - Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT Velg
18.04.2007
18:00 CEST
Gjennomført
IKT-prosjekter og ressursnettverk for næringsliv, forskningsinst., UoH, samt offentlig virksomhet Velg
12.10.2006
18:00 CEST
Gjennomført
VERDIKT: 4 temaer innen IKT-basert samhandling Velg
26.04.2006
18:00 CEST
Gjennomført
Temaer for utlysningen: Sømløse nett og rike medier/multimodale systemer. Velg
15.06.2005
18:00 CEST
Gjennomført
Første, begrenset utlysning. Tilgjengelighet i nettverkssamfunnet - Trådløst samfunn. Velg
Løpende
Gjennomført
Støtte til reiser, profilering eller søk etter samarbeidspartnere på den europeiske forskningsarena Velg
Løpende
Gjennomført
Delta aktivt i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen. Velg
Løpende
Gjennomført
VERDIKT søker innovative og ekstraordinære resultater som oppstår i prosjektene Velg
Løpende
Gjennomført
Utenlandsstipend og gjesteforskerstipend for VERDIKT-prosjekter Velg
Løpende
Gjennomført
Konferansestøtte fra VERDIKT Velg

Mål for programmet:

VERDIKT (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT) er Forsknings-rådets store program for IKT-forskning.

Programmet har følgende overordnede mål:

VERDIKT skal frembringe IKT-kompetanse og -verdiskaping i verdensklasse.


VERDIKT skal realisere dette målet gjennom følgende delmål:

Kompetansebygging – Utdanne nye forskere, øke forskningskompetanse i akademia, næringslivet og offentlig sektor. 

 • Forskningskompetanse i verdensklasse.
 • Økt samarbeid mellom næringsliv og akademia.
 • Økt popularitet for IKT-fagene.
 • Økt kvinneandel.

Kunnskapsbygging – Frembringe og tilgjengeliggjøre forskningsresultater til nytte for samfunn og næringsliv. 

 • Relevant forskning som gir økt konkurranseevne for norsk næringsliv.
 • Prosjektresultater som bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer, spesielt mot miljø, klima, energi og helse.
 • Økt antall publikasjoner og presentasjoner i anerkjente vitenskapelige fora.
 • Forskningsresultater anvendes av næringslivet og er til nytte for samfunnsutviklingen.

Innovasjon – Fremme innovasjon og verdiskaping drevet av IKT-forskning. 

 • Utvikle nye patenter, produkter, tjenester.
 • Etablering av nye bedrifter.
 • Styrking av eksisterende næringsliv.
 • Effektivisering av offentlig sektor.

VERDIKT har fire fagsøyler som representerer programmets langsiktige faglige bredde gjennom hele programmets levetid:

1.Brukergrensesnitt, informasjonsforvaltning og programvareteknologi
2.Kommunikasjonsteknologi og infrastruktur
3.Sikkerhet, personvern og sårbarhet
4.Samfunnsmessige, økonomiske og kulturelle utfordringer og muligheter

Fra 2010 vil VERDIKT ha hovedfokus på Fremtidens internett og de tre temaene ”Sosiale nettverk”, ”Tingenes internett” og ”Mobilt internett”.Temaene går på tvers av fagsøylene og bidrar til å prioritere og spisse forskningsutfordringene innenfor fagsøylene mot de problemstillingene som reises gjennom temaene.VERDIKT har et årlig budsjett på ca. 160 mill. kroner og varer fra 2005 til 2014. 

Kontaktpersoner